KUNDALINI

MISTYCZNE MAŁŻEŃSTWO
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

Otwarcie trzeciego oka symbolizuje czas przebudzenia, ewolucji świadomości i aktywacji DNA. Szyszynka zwana siedzibą oświecenia, intuicji i kosmicznej świadomości.

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul mózgowych, każda z nich zawiera w sobie jedną komorę boczną w kształcie łukowatym. Komory boczne łączą się z leżącą nieco niżej trzecią komorą, położoną centralnie. W tylnej trzeciej komorze, która jest wąskim przejściem rozpoczyna się wąski kanał Sylwiusza, zwany wodociągiem mózgu. Czwarta komora umieszczona jest między tylną częścią pnia mózgu i móżdżkiem. Dno komory trzeciej znajduje się w międzymózgowiu, przedłuża się ku dołowi w tzw. lejek (infundibulum), na którym jest przysadka mózgowa. Z międzymózgowia wychodzi również lecz ku górze szyszynka - epiphyse.

Ezoteryczne szkoły uczą, że mózg łączy dwa światy; fizyczny i duchowy, a trzecie oko jest furtką do wyższych wymiarów. W ciągu dnia szyszynka produkuje hormon zwany serotoniną, a nocą melatoninę. Produkuje też pinalinę, która powoduje, że popadamy w stan świadomości zwany stanem śnienia. Pinalina reperuje i rozprogramowuje DNA. Czakra korony połączona jest z szyszynką. Wpływająca do niej energia podnosi wibracje ciała astralnego i powoduje oddzielenie od ciała fizycznego, wówczas mówi się o podróży astralnej.

Przysadka mózgowa (6-ta czakra) reprezentuje osobowość człowieka, a szyszynka (siódma czakra) reprezentuje duszę. W chwili połączenia tych dwóch pól następuje unia pomiędzy pozytywną i negatywną mocą, wówczas tworzy się światło w głowie. W chwili pojawienia się światła w głowie ciało astralne może opuścić ciało fizyczne.

Trzecie oko jest unią pomiędzy przysadką mózgową i szyszynką. W chwili zwrócenia w stronę materializmu człowiek zamyka spirytualne wnętrze, oddziela ciało fizyczne od duchowej natury. Małe dzieci mają otworzone trzecie oko lecz często w wieku 5-ciu lat zaczynają zwracać się do świata materialnego. Wielokrotnie za ten stan rzeczy odpowiedzialni są rodzice, którzy wnoszą w ich życie materialne wartości. Szyszynka u dzieci jest duża i w okresie dojrzewania zmniejsza się. Bardzo szkodliwie wpływają na szyszynkę: kokaina i antydepresant prozak (fluoxetine).

Ludzki umysł jest podobny do ludzkiego androgenicznego embrionu. Przysadka mózgowa trzyma męską - pozytywną energię, a szyszynka żeńską - negatywną energię. Kiedy obie energie spotykają się następuje mistyczne małżeństwo. W tej chwili rodzi się wielowymiarowa świadomość i otwiera się furtka do 5-tego wymiaru.

Wzrastająca energia Kundalini popycha strumień energii poprzez kanały nerwowe do góry - do meduli oblongata i do przysadki mózgowej (6-sta czakra). Wzrastająca wibracja w przysadce przenosi się do 3-ciej komory i budzi szyszynkę, która otrzymuje światło z wyższych wymiarów. Męska i żeńska energia łączą się w 3-ciej komorze, osiągają unię i harmonię materii i ducha.

Otwarcie 3-ciego oka zwanego też okiem Horusa (LINK! - Oko Horusa-przysadka mózgowa) lub rogiem jednorożca jest aktem otwierania się mądrości i oświecenia.


Tathagata - oko mądrości

Człowiek musi sam przejść własną drogę. Ludzie popadają w sferę złudzeń i często twierdzą, że Istoty Świetliste prowadzą ich krok po kroku. Nie jest to prawdą. Istoty Świetliste pomogą znaleźć na ziemi właściwego nauczyciela-mistrza, kiedy widzą, że osoba już jest gotowa do wyższych działań. Puste naczynie zaczyna być napełniane. Następuje okres przygotowania się, człowiek zbliża się do własnej duszy. Dusza powoli zaczyna uświadamiać sobie o całokształcie zagadnienia, powoli osiąga prawidłowe zrozumienie. Uczeń powinien nauczyć się słuchać informacji nadchodzących ze wszystkich poziomów, w tym czasie nie powinien przekazywać nikomu innemu wiedzy tylko powinien sam szukać rzeczy istotnych i ważnych, uczyć się rozdzielać fałsz od prawdy. Ten okres objawia się wielkim głodem wiedzy, poszukiwaniem nowych źródeł i książek. Jeśli uczeń wybierze prawidłowo zbliży się do płaszczyzny prawdy.

W tym czasie pojawi się pamięć duszy, osoba rozpoznaje mądrość i prawdę. Kiedy jest w pełni gotowa pojawia się nauczyciel, który wspiera ją na duchowej drodze. W chwili połączenia dwóch energii często usłyszy głos "pójdź za mną". Wszystkie przekazy pochodzące z najwyższych źródeł odbywają się telepatycznie, nośnikiem informacji jest fala światła. W chwili otwierania się 3-ciego oka w środku czoła pojawia się świetlisty kanał. Człowiek połączony z kanałem światła ma zdolność dostosowania się do tych sił energetycznych. W czasie takich transmisji ciało fizyczne człowieka drży i przebiega w nim prąd elektryczny, często doświadcza nagle wielkiej senności, potrafi długo trwać bez żadnego ruchu. W chwili przechodzenia fali światła przez 3-cie oko w głowie i w całym ciele pojawia się wielka światłość. Z tą falą przychodzą też obrazy z innych rzeczywistości.

We wszechświecie istnieje Prawo aby sam człowiek obrał prawą drogę i właściwie ją zrozumiał. Osoby, które dążą do wyższego rozwoju duchowego, ale idą przez życie troszcząc się o własną sławę, zysk i posiadają wielkie pożądania nie będą mogły doświadczyć 3-ciego oka. Karmiący własny egoizm, walczący i rywalizujący tylko po to aby osiągnąć najwyższe osobiste korzyści, naruszają naturę wszechświata. Wielokrotnie nie odróżniają rzeczy złych i dobrych. Zanika ich witalna energia.

W chwili budzenia się 3-ciego oka, oczy fizyczne zostają mocno przeciążone światłem. Taka osoba bywa zupełnie zaślepiona, czoło staje się napięte i odnosi się wrażenie, że coś tam w środku przedziera się na zewnątrz. Czasami jest to wielka siła i sprawia ból. Pojawiają się obrazy niczym błyski-flesze, z początku niewyraźne, ale z biegiem czasu stają się przejrzyste. Pełny rozkwit 3-ciego oka trwa około 8-10 lat. Wspomniałam, że bardzo zabójcza dla szyszynki jest kokaina i prozac.

Kokaina - roślinna substancji z liści koki wywołuje bardzo silne uczucie przyjemności, jest silnym psychostymulatorem. Zwiększa dopaminę i serotoninę w mózgu. Otwiera kolorowy świat pozbawiony wszelkich zmartwień. Ludzie zażywający kokainę przeżywają chwilową wolność. Szybko prowadzi to do uzależnienia i do wyniszczenia organizmu. Zażywanie kokainy hamuje przewodzenie impulsów nerwowych (podobnie działa amfetamina i heroina) Człowiek pod działaniem kokainy ma wielki przypływ energii, dobry słuch i wzrok. Kokaina uchodzi za jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków zniewalających mózg. Przyjemność po zażyciu narkotyku trwa około 20 minut i organizm domaga się nowej "działki", ale już silniejszej. Niezaspokojenie wywołuje bardzo silne depresje i głębokie stany psychiczne - paranoje, halucynacje i gwałtowne zachowania. Prozac zwiększa poziom serotoniny i pomaga w depresji, ale jest wiadomo, że jego dłuższe zażywanie wyzwala tendencje samobójcze.

cdn...

Vancouver
27 March 2008

WIESŁAWA