KUNDALINI

MISTYCZNA ANATOMIA

Mistyczna anatomia człowieka to nie tylko system czakr i meridian. Wchodzi w jej skład również cały układ nerwowy.

1. Centralny układ nerwowy: mózg i kręgosłup
2. Autonomiczny układ nerwowy


Centralny układ nerwowy: mózg oraz rdzeń kręgowy.

Największą częścią mózgu stanowią półkule mózgu, które z kolei dzielą się na cztery płaty:
a. czołowy
b. ciemieniowy
c. skroniowy
d. potyliczny


Każdy płat ma swoją określoną funkcję:

- Płat czołowy związany jest z czynnościami ruchowymi i psychicznymi. Uszkodzenie tego płata jest przyczyną niedowładów lub porażenia kończyn, a nawet zaburzeń cech osobowości.
- Płat ciemieniowy analizuje doznania czuciowe, uszkodzenie powoduje niedoczulicę.
- W płacie potylicznym znajdują się ośrodki wzrokowe. Jeśli w tym płacie następują upośledzenia będą występowały zaburzenia widzenia.
- Płat skroniowy jest odpowiedzialny za doznania słuchowe. Zewnętrzną powierzchnię półkul mózgowych pokrywa kora mózgowa. Uszkodzenia kory mózgowej może doprowadzić do zaburzeń funkcji związanych z uszkodzonym obszarem, niedowłady, zaburzenia mowy, niedowidzenie lub wyzwolić nadmierną aktywność komórek leżących w sąsiedztwie. Taka nadaktywność wywołuje ataki padaczki.

Od komórek nerwowych kory mózgu do struktur pnia mózgu przebiegają włókna łączące, które tworzą istotę białą mózgu.

- We wnętrzu półkul mózgowych regulują napięcie mięśniowe oraz kontrolują ruchy zautomatyzowane. Uszkodzenie tych zwojów powoduje zaburzenia ruchów i postawy ciała. Pień mózgu stanowi połączenie między półkulami mózgu i rdzeniem kręgowym.
- W pniu mózgu znajduje się szereg ośrodków odpowiedzialnych za funkcjonowanie najważniejszych dla życia czynności jak oddychanie, praca serca, przemiana materii, regulacja temperatury.
- Móżdżek kontroluje napięcie mięśni i wpływa na postawę ciała. Uszkodzenie móżdżku nie pozwala na precyzyjność ruchów i powoduje trudności w utrzymaniu równowagi ciała.
- Rdzeń kręgowy znajduje się w kanale kręgowym i pośredniczy w przekazywaniu pobudzeń czuciowych do mózgu oraz bodźców wykonawczych do nerwów obwodowych.
- Centralna część rdzenia składa się z istoty szarej (skupiska komórek nerwowych), ułożona jest w kształcie litery H. Od jej rogów odchodzą nerwy, które pośredniczą w przekazywaniu pobudzeń czuciowych, unerwiają mięśnie. Zewnętrzną warstwę rdzenia stanowi istota biała.

Układ autonomiczny (wegetatywny) kieruje pracą układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, przemiany materii. Ściśle jest połączony z układem hormonalnym. Układ ten dzieli się na dwie części:

1. Układ sympatyczny - współczulny
2. Układ parasympatyczny - przywspółczulny.


Parasympatyczny układ nerwowy jest podzielony na nerw błędny i Kundalini.
Sympatyczny - służy do fizycznych, mentalnych i emocjonalnych funkcji.
Kanały (nadi), Ida - lewy i Pingala - prawy są bardzo subtelnym instrumentem.

Ida kreuje w głowie człowieka "balon superego", zaczynający się po lewej stronie gardła i częściowo na plecach i po prawej stronie głowy. Pingala aktywuje inny "balon ego" po drugiej stronie z przodu lewej strony głowy.

Instrumentem człowieka oświecenia są trzy kanały (nadies): Ida, Pingala i Sushumna, trzy subtelne kanały umieszczone w kręgosłupie przynależne do autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego.

Centralny układ nerwowy reprezentuje świadomość jaką człowiek osiągnął w swojej ewolucji. W momencie podnoszenia wibracji w ciele manifestuje się dusza.

Trzy subtelne kanały: Ida, Pingala i Sushumna są powiązane z energetycznymi centrami (czakrami), które zawierają i przesyłają energie potrzebne do życia, do wszystkich funkcji człowieka.

Kundalini rezyduje w kości ogonowej - płynie w górę.

Jest głównym czynnikiem doprowadzającym do oświecenia.

Przebudzone Kundalini często bywa bardzo niebezpieczne, bolesne, połączone z wielkim gorącem w ciele. Zdarza się często, że przy wyzwoleniu tej energii występują ataki padaczkowe. Dzieje się tak przeważnie w momentach kiedy człowiek traci kontrolę między ciałem i umysłem. Wtedy też zdarzają się halucynacje.

Kundalini towarzyszy nadal wielka ignorancja i przebudzenie oraz symptomy Kundalini bywają klasyfikowane jako choroba.

Kundalini nie jest chorobą. Jest naturalnym procesem w ciele człowieka, który doświadcza oświecenia.

Pierwsze wpłynięcie energii Kundalini bywa dramatyczne. Większość problemów wynika z uszkodzonych czakr. Energia Kundalini reperuje je w sposób naturalny, od środka. Usuwa inne niedoskonałości i przyłącza wszystkie centra do sympatycznego układu nerwowego. Czakry zaczynają mocno wibrować, otwierają się również nowe, dotąd nieaktywne np. we wszystkich palcach i innych jeszcze miejscach ciała. Ukazują się w człowieku moce uzdrawiające i inne zdolności metafizyczne. Z biegiem czasu Kundalini coraz mocniej zwiększa swoje wibracje i balansuje swoje energie. Z ciała takiego człowieka znika samoistnie większość chorób. Ten proces trwa wiele lat.

IDA - lewy kanał, połączony z lewą stroną sympatycznego układu nerwowego, zaczyna się w pierwszej czakrze a kończy w miejscu "superego" po prawej stronie mózgu.
Kiedy bywa osłabiony wyłania się depresja, letarg, obsesja, a kiedy się wzmacnia rozwija się "ego" i popycha do większego rozwoju "superego". Jeśli w porę nie jest wybalansowany może popchnąć człowieka do samozagłady. Posiada podwójne cechy wielkiego szczęścia i cierpienia. W momencie rozwoju "superego" taki człowiek tryska szczęściem, a kiedy kanał Ida jest osłabiony wywołuje cierpienie.

PIGALA - prawy kanał, prawa strona sympatycznego układu nerwowego, związany z nadświadomością. Rozpoczyna swój bieg w drugiej czakrze, krzyżuje się z Idą w czakrze szóstej i kończy swój bieg po lewej stronie mózgu. Mocny kanał Pingala kreuje silną osobowość, która gubi własny materializm, a swoje moce poświęca w służbie dla innych. Jest ślepa na "ego". Jeśli Pingala jest słaba taka osoba wierzy, że człowieka moce leżą w jego inteligencji, tworzy się nowy typ osobowości, Człowiek z mocnym Pingala podróżuje w swoich wizjach w nadświadomość.

SUSHUMNA - środkowy kanał, połączony z parasympatycznym układem nerwowym, przynależy do nieświadomości. Jest centralnym kanałem rozpoczynającym swój bieg w pierwszej czakrze i biegnie bezpośrednio do siódmej czakry - Sahasrara. Kiedy przebudzone Kundalini osiąga szóstą czakrę zalewa swoją energią dolne części mózgu, rozpuszcza wszystkie chmury w kanałach Ida i Pingala i powoli otwiera płatek po płatku w tysiącpłatowy Lotos.. Dusza tego człowieka zamieszkuje już w sercu Lotosu siódmej czakry. Wszystkie czakry zostają połączone z czakrą Korony.

Vancouver
8 July 2007


WIESŁAWA