KUNDALINI

MACIERZ CZASU
(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚCI 7

LINK! DO CZĘŚCI 9

Znajdujemy się w bogatym świecie gwiazd i innych obiektów. Czy to już wszystko, czy jest to tylko mały odcinek nieskończoności?

Wymiar, (będę używać tego terminu) jest domeną świadomego doświadczenia. Każdy wymiar jest energetyczny, zbudowany na poziomie pewnych energii i częstotliwości. Inteligentna świadomość tworzy wymiary by doświadczyć siebie. Fizyka tego procesu jest podobna do projekcji filmu, w którym jest filtrowane białe światło z projektora aby przedstawić kształty, które widzimy na ekranie.

Świat fizyczny jest więc jednym poziomem energii wibrujących w pewnym zakresie częstotliwości. Jest czystym Światłem Boga, które tworzy Wszechświat, ale tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku jest jak programowanie hologramu (niczym jacuzzi w oceanie). Ma odrębne cechy i może być postrzegany w świadomości czystego Światła oderwanego od Źródła, ale wciąż jest częścią tej świadomości i nie można jej do końca oddzielić.

Świat fizyczny nie jest zasadniczo prawdziwy ale jest projekcją ze Źródła, podobnie jak wir oceanu, świat fizyczny posiada odrębną tożsamość, i jest integralną częścią świadomości Źródła.

Ostatecznie energia przenika wszystko, ponieważ jest to energia sama w sobie. Tak więc wszystko można przeżyć świadomie. Każda komórka, każdy kamień, każda cząsteczka to subiektywne doświadczenie. A my ludzie dysponujemy większą świadomością poziomu światła niczym maleńkie kawałki poczęte z Świadomości Źródła.

Nasze ciało działa jako pojazd dla naszego świadomego światła aby się manifestować i doświadczać fizycznie.

Najwyższy mózg jest wielkim przekaźnikiem informacji. Bazując na tej informacji przekazuje myśli, emocje, i wzory potencjału czynnościowego energii, która płynie ze Źródła do mózgu. Lecz ciało działa tylko w wymiarze fizycznym. W ciele istnieje energia duszy a nasze ciała są przeważnie trójwymiarowe ... ale jesteśmy już coraz bardziej świadomi, że istnieją głębsze wymiary (poziomy) rzeczywistości. Już wiemy, że możemy przejść do innego wymiaru, wejść do nowego Wszechświata, możemy podróżować w górę i w dół. Może upłynąć trochę czasu zanim dostroimy się do nowej sytuacji i nasze doświadczenie w innych wymiarach może być zupełnie inne niż fizyczne. Kiedy doświadczamy kolejnego wymiaru ciała zmieniana jest częstotliwość, będziemy działać na innym poziomie energii niż fizycznej.

Oczywiście nasze ciała są na płaszczyźnie fizycznej, lecz nasza świadomość jest w stanie przesunąć się w wyższe wymiary ale nie jest już operowana za pośrednictwem ciała fizycznego tylko komunikuje się na wewnętrznym poziomie psychicznym.

Jesteśmy stworzeni przez Boga i nasza Ziemia istnieje w jednym z niezliczonych energetycznych struktur zwanych 15-wymiarową Macierzą Czasu. Całe stworzenie składa się ze świadomości energii Boga, od dużych jednostek do najmniejszych jednostek świadomości energii. Ten proces nazywa się „Stopniami Schodów Procesu Twórczego.”

Na „Schodach Procesu Twórczego”, które są skonstruowane według Planu Boskiego jest powielana i rozprzestrzeniana świadoma energia, zawiera pięć zestawów i trzy przegródki. Te skomplikowane i specjalnie zorganizowane systemy energetyczne nazywają się Macierzami Czasu, inicjowane są przez wydech i wdech Świadomej Energii.

Każdy z przedmiotów w każdym zagęszczeniu jest niczym błysk, który jest unikalny dla każdej gęstości. Np. w gęstości (jeden) formy materii są głównie na bazie węgla, w gęstości (dwa) na bazie węgla i krzemu, w gęstości (cztery) jest już płynne światło.

Istnieje pięć zestawów w trzech określonych grupach, zwanych Harmonicznymi Wszechświatami (HU), każdy Harmoniczny Wszechświat jest także znany jako gęstość i poziom gęstości. W ramach każdej z pięciu gęstości, specyficzna trzech wymiarowa struktura pozwala na postrzeganie trzech wymiarowego hologramu lub pola rzeczywistości. Każda formuje życie na swoim poziomie w każdym z wymiarów.

Poziomy Jaźni

1. Wcielony (wymiar 1, 2, 3), gęstość „jeden”
2. Dusza (wymiar 4, 5, 6), gęstość „dwa”
3. Naddusza (wymiar 7, 8, 9), gęstość „trzy”
4. Chrystus lub Awatarzy (wymiar 10, 11, 12), gęstość „cztery”
5. Najwyższe czyste Światło (wymiar 13, 14), gęstość „pięć”

Podobnie ma się sprawa z naszą Ziemią

1. Na poziomie jeden nazywa się Ziemia
2. Na poziomie dwa - Tara
3. Na poziomie trzy - Gaia
4. Na poziomie cztery - Aramatena.
5. W piątym Wszechświecie (gęstość pięć) wymiary: 13 i 14 znane są jako Światło Wyższego Ja lub termo-plazmatyczne Rishi.

Wymiary 1, 2, 3 - brutto fizyczna materia oparta na biologii węgla.
Wymiary 4, 5, 6 - oparte są na biologii węglowo-krzemionkowej.
Wymiary 7, 8, 9 - oparte są na bazie biologii krzemionkowej.

Prądy życiowe z gęstości cztery (wymiar 10, 11, 12) nazywane są Maharata prądy. W ciele ludzkim jest to poziom trzeciego oka.

Aramatena to Ziemia na poziomie czwartej gęstości. Cztery - zawiera 144 subharmoniczne cząsteczki z całego spektrum dwunastego wymiaru.

Do otwarcia archiwów holograficznych potrzebny jest dźwięk. W zależności jak rezonuje takie wyciągnie informacje z każdego holograficznego archiwum. To jest kluczem do przemieszczenia się w inny wymiar świadomości. Oczywiście nie wystarczy tylko klucz, potrzebna jest równowaga, co z kolei prowadzi do stanu wewnętrznej miłości.

Dźwięk jest bardzo ważnym elementem naszego życia, może wznieść albo może stłumić nasze energetyczne pola. Toteż kiedy kroczymy na ścieżce transformacji lepiej nie bawić się z dźwiękami, które nie są pozytywne dla naszej biologii.

Ważne jest także aby nie pracować z dźwiękami, które są dla nas jeszcze zbyt ambitne, mogą doprowadzić do zawrotów głowy i wyłączą inne symbole, z których nie będziemy mogli skorzystać. Przepływ dźwięku musi być stopniowy. Ziemia - Aramatena i Boski Plan Chrystusowy aktywuje DNA i uruchamia Tęczowy Promień - spektrum kolorów poprzez ciało, który buduje jeszcze wyższe częstotliwości.

Wymiary zbudowane są z krystalicznych świadomych jednostek dźwięku zwanych polami morfogenicznymi. Pola morfogeniczne zwane są również krystalicznymi ciałami.

Ludzkie DNA jest blokowane w organizmie przez kryształowe uszczelki. Poprzez otwarcie kryształowej pieczęci aktywuje się DNA, które uaktywnia się stopniowo i automatycznie w całym dwunasto - wymiarowym Merkabah. Umożliwia morfogeniczną równowagę, cofa karmę, osiąga prawdziwą ekspansję świadomości i pełne wcielenie zasady Chrystusa. Odnawia i regeneruje wszystkie aspekty fizyczne i subtelny energetyczny system organizmu.

cdn...

8 Aug. 2012

WIESŁAWA