KUNDALINI

KWIAT OŚWIECENIA
 

Kundalini - Inteligentna Boska Energia dającą człowiekowi życie na wysokim poziomie świadomości rozpoczyna swoją drogę w kości krzyżowej i otwiera mężczyznę czy kobietę na mądrość, budzi na wielkie zrozumienie Wszechświata. Energia Kundalini przypomina płynny ogień, płynne światło. Kiedy osiąga poziom siódmej czakry następuje unia, całkowite wybudzenie się duszy człowieka.

Bardzo ważnym gruczołem w ciele człowieka jest szyszynka i chociaż to najmniejszy gruczoł jaki człowiek posiada, jest wielkości ziarenka ryżu, spełnia wielkie zadanie w życiu wyżej rozwiniętego człowieka. Kiedy Kundalini osiąga jego poziom wówczas z tego małego ziarenka rozkwita potężny kwiat o 1000 płatach - Lotus Czakry Korony.

Szyszynka jest inaczej nazywana kwiatem oświecenia.

Kiedy to małe ziarenko wykwita człowiek staje się zwycięzcą. Jego wielkie pragnienie powrotu do Źródła dobiega końca, poprzez cierpienie i wszystkie słabości życia na ziemi staje się wolny. Wielki alchemiczny pożar w jego ciele przemienia jego świadomość i daje narodzenie duchowi.

W starożytnej Grecji Dionizos reprezentował boga, który stał się bogiem w procesie spirytualnej śmierci i zmartwychwstania - prawdopodobnie był tym pierwszym człowiekiem, który przebudził w pełni Kundalini.

Kundalini jest związane z Merkurym, dwa splecione węże - pozytywna i negatywna energia łączą się w jedność, wpływają do pustego kanału Sushumna, odradzają człowieka i rozpoczyna się spirytualna ewolucja. Od tej pory bierze przewagę duch. Dwa skrzydła Kaduceusza właśnie symbolizują Ducha Świętego. Energia Kundalini budzi Świadomość Chrystusową. W tym ciele zaczyna zachodzić szereg wielkich zmian w jego budowie anatomicznej.

Pierwsze zmieniają się jego atomy w całym układzie nerwowym. Energia Kundalini zmienia jako pierwszy centralny układ nerwowy, powiększa całą sieć drobniejszych połączeń nerwowych. Kręgosłup jest przekształcany na inną budowę atomową o niezwykle wysokiej częstotliwości, dzięki czemu ta osoba może przyjmować wysokie energie z kosmosu. Od tej pory nazywa się już taki człowiek ponadczasowym.

Połączenie dwóch energii: męskiej i żeńskiej wytwarza inną energię zwaną "punkt zero" - neutralną. Wpływa do kanału sushumna i właśnie ta energia otwiera w człowieku wyższy stopień ewolucji.

- zmienia w ciele wszystkie receptory
- zmienia hormony
- magnetyzuje krew i zwiększa poziom żelaza i hemoglobiny
- wysoko jonizuje płyn mózgowo - rdzeniowy
- otwiera inną potencję w układzie mięśniowym

To tylko kilka zmian jakie następują podczas tej wielkiej przemiany w człowieku. Przebudzony człowiek staje się pomostem i przekaźnikiem Wielkiej Energii Kosmicznej między Niebem i Ziemią. Wszystkie te zmiany zachodzą w ciele człowieka powoli. Niestety jest to długi proces. Energia Kundalini pracuje usuwając wszystkie bloki, wzmacniając ciało własnym ogniem i wzbudza potężną świadomość. A na to potrzebne jest co najmniej 5 lat, aby można było dojrzeć zmiany w ciele, w którym pracuje Kundalini. Transformacja jest długim i bolesnym procesem. Aby osiągnąć ten nowy stan, dla człowieka jest to potężne wyzwanie. Musi sam rozpoznać własny rozwój i wszystkie bolesne zmiany.

To jest prawdziwe życiowe wyzwanie.

Ludzie, którzy przebudzą Kundalini z reguły są już duszami wysoko rozwiniętymi. Rodzą się z wysokimi kosmicznymi wibracjami. Spontaniczne przebudzenie Kundalini jest rezultatem przebudzenia duszy wysoko rozwiniętej. Jakkolwiek znane są też przebudzenia Kundalini w wyniku praktyki Sadhana - medytacji, która jest narzędziem otwierającym wyższe energie w ciele człowieka. Rozbudzona Energia Kundalini, kiedy osiąga poziom szyszynki już nigdy się nie cofa.

Vancouver
21 April 2007

WIESŁAWA