KUNDALINI

KUNDALINI I ENERGIA EWOLUCYJNA
 

Każdy człowiek ma swoją wewnętrzną drogę, czasami bardzo wyjątkową. Dużo ludzi w ciągu swojego życia wybiera negatywne drogi, a inni oświecenie.

Oświecenie - to stan podobny do boskiego ale nadal pozostają jako człowiek.

W Nowym Testamencie Jezus odpowiada, "...Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić..." (J 10, 34-35)

Te słowa wskazują na to, że człowiek może iść wyżej.

Energia kundalini popycha każdego u kogo się otworzy do oświecenia, poznania Światła i Mądrości Boga.

W starej literaturze wschodu spotykamy dużo informacji o kundalini. W literaturze zachodu jest tych informacji ciągle bardzo mało. Bardziej traktuje się ten temat jako filozofię albo odłam jakieś odmiennej religii.

Kundalini jest rodzajem energii, która wpływając nagle w ciało człowieka powoduje w ciele fizycznym, emocjonalnym i spirytualnym bezpowrotne zmiany. Nie obywa się to bez bólu. Zmiana napięcia na najwyższe moce. Jest to bardzo różna energia od tej normalnej, którą człowiek nosi w sobie. Ten nagły przypływ potężnej energii kundalini niesie za sobą również potężne zmiany. Wiedzą najlepiej o tym te osoby, które doświadczyły naprawdę tego procesu. Sami wielokrotnie określają ten okres życia jako najbardziej zwariowany, wielkie frustracje, depresja i wiele innych dziwnych, niezrozumiałych stanów miota takim człowiekiem.

Nie tylko hinduscy guru piszą o swoich ciężkich przeżyciach tego okresu , ale we wszystkich religiach znajdujemy podobne postacie łącznie z religią chrześcijańską. Mało ludzi pewnie wie, że nawet mahometanie doświadczają stygmatów. Stygmaty otwierają się też w procesie kundalini (o tym napiszę innym razem). 

Nie będę powtarzać symptomów pseudochoroby kundalini. Ta wielka energia , ten jej potężny nagły przypływ wygląda tak jak woda w rzece, która nagle przybiera i zalewa wszystkie okolice wokół własnego koryta. Jej ciasna droga nie mieści tej wielkiej ilości wody. Wylewa nie tylko z tego głównego pnia, również wylewają małe rzeczki z nią połączone. Tak też wygląda ciało człowieka, kiedy nagle energia kundalini wyswabadza się ze swojej groty, z kości ogonowej. 

Również zbiorniki - studzienki energii - czakry są zbyt małe aby pomieścić te potężne ilości nowej energii.

W ciele człowieka zaczyna się wielki proces - zwany Boską operacją.

W człowieku znajdują się bardzo duże ilości innych jeszcze odmiennych energii, każda z nich ma swoje znaczenie i inne działanie. Od tej pory i te energie łączą się z tą wielką, zawierają związek. 

Kundalini jest pięknym doświadczeniem, chociaż bardzo bolesnym.  Ale kiedy już raz ta energia wyzwoli się w ciele człowieka, nigdy nie powróci na stare miejsce. W tym momencie rozpoczyna się proces oczyszczenia, wg nowego porządku. 

Bardzo boleśnie przechodzą kundalini ludzie, u których otwiera się spontanicznie - jak się to mówi - Bóg w akcji.

Często taka osoba nagle ma wielki problem z kością ogonową. Ci ludzie, prawie wszyscy natychmiast przerywają pracę, nie są zdolni do podjęcia najmniejszych czynności tak fizycznych jak i umysłowych. W ciele następuje wielki kryzys trwający czasami długie lata. Często też w procesie kundalini ulega uszkodzeniu ciało, a nawet może dojść do śmierci. 

Dlatego jest bardzo ważne, aby szybko rozpoznać właściwie symptomy i wiedzieć jak w tym momencie pomóc samemu sobie lub innym.

Słyszymy o cierpieniach, paraliżach, dziwnych stanach - niewyjaśnionych, zamieraniu serca. 

Dla Świętej Teresy z Avila był nawet przygotowany grób. Wszyscy myśleli, że ona nie żyje. W ostatniej chwili nastąpiło jej przebudzenie. Był to szok dla wszystkich i dla niej samej. 

Aby kundalini mogło się obudzić musi w ciele człowieka uwolnić się wiele powłok w czasie życia. Musi nastąpić wiele zmian w świadomości takiej jednostki. Z biegiem czasu krok po kroku po bolesnym cierpieniu następuje stopniowy relaks. Zmieniają się ludzkie tkanki, kości, każda komórka. 

Taki człowiek odczuwa ból i uwalnia własne emocje. Fala depresji, która również oczyszcza przeszłe życia, uwalnia od emocjonalnego bólu, od uszkodzeń ciała, wszystkich bloków emocjonalnych z dzieciństwa, zmienia stany świadomości umysłu.

Oczyszcza mocno świadomość i otwiera człowieka na nadświadomość.

W czasie tego oczyszczenia wielu ludzi ma myśli samobójcze. Ale powoli wszystko ustępuje i człowiek wyzwala się - rozpoczyna nowe życie w ogóle nie podobne do tego starego. Czuje wyraźnie, , że to stare umarło bezpowrotnie, nie pragnie jego powrotu, rodzi się na nowo, nie żyje więcej egoistycznie, nie ważne jest dla niego jego prywatne życie. 

Jego oczyszczone zmysły odkrywają w swej duszy najgłębsze istnienie. Dusza uwolniona z ciemności widzi jasno swoją drogę.

Ta wielka energia wyzwala również w ciele wielkie oktawy Boskiej mocy. Tacy ludzie bardzo szybko budzą się spirytualnie, poddają się działaniu Ducha Świętego i Woli Bożej.

Ich życie i samorealizacja to tylko Bóg.

Szybko uzyskują wewnętrzne moce, radość, pracują z poświęceniem w służbie innym i wtedy następuje w nich oświecenie. Otwiera się wielka mądrość.

W tym też czasie taka osoba otwiera w sobie pamięć poprzednich wcieleń. W wyniku połączenia dwóch biegunów, zespolenia ze sobą męskiej i żeńskiej energii następuje następny proces. Zanika w takiej osobie pożądanie seksualne. Osiąga stan andromedus. Dwie połówki - męska i żeńska osiągają jedność - bliźniacza para spotyka się znowu, tym razem w jednym ciele.

Energia kundalini zmienia życie człowieka już bezpowrotnie.

Powoli następują jeszcze głębsze procesy otwierania świadomości wyżej i wyżej. Dusza człowieka jest coraz bliżej Boga.

WIESŁAWA