KUNDALINI

KUNDALINI I DODATKOWE CZAKRY
 

Świadomość człowieka zależy od stopnia rozwoju jego mózgu. A ten jest podnoszony do wyższej świadomości poprzez rozwój czakr i ciał wyższych.

1-wsza faza świadomości związana jest 7 czakrami, z 7 otokami aury i 3-ma ciałami człowieka; fizycznym, emocjonalnym i mentalnym. Poziom świadomości określa również wibracja w ciele człowieka. Na tym stopniu jest najniższa, czakry są mniej rozwinięte. Pomiary czakry za pomocą specjalnych testów pokazują, że  ich średnica jest bardzo mała - czasami mają ok. 8-10 cm, a nawet mniej.

2-ga faza świadomości - poprzez dalszy rozwój 7-miu głównych czakr, aury i dodatkowego ciała podnosi się wibracja i poszerza świadomość mózgu. W drugiej fazie człowiek łączy się z ciałem intuicyjnym.

3-cia faza świadomości - wibracja zwiększa swoje obroty, poszerzają się mocno czakry i zmieniają kolory.

Wielkość czakr głównych jest określana nawet do 1 metra i więcej średnicy. Testy komputerowe wskazują na ich rozwój, tych wyższych 3-ch spirytualnych - przeciętnie do 86 % i wyżej.

Wtedy powoli rozpoczyna się proces otwierania jeszcze wyższych czakr już poza jego ciałem i otwierają się pozostałe 3 ciała- spirytualne, tzw. atomik i monadik - jedność.

Kiedy człowiek otworzy i rozwinie wyższe czakry i 3 wyższe ciała dostaje połączenie z Duchem Świętym. Ten proces nie jest możliwy na niższych poziomach, jak również jest wielkim nieporozumieniem uważać siebie za wyższej rozwiniętego spirytualnie, kiedy mamy otwarte tylko 7 głównych czakr.

To wielkie połączenie - balans między światem fizycznym i spirytualnym, człowiek może osiągnąć dopiero poprzez otwarcie wyższych czakr i wpuszczenie najwyższych energii w swoje ciało na poziomie trzecim. Wtedy też następują już daleko posunięte zmiany w mózgu dające możliwość połączenia ze wszechświatem. W tym momencie otwierają się nie tylko czakry wyższe poza ciałem , ale również cały szereg innych czakr mniejszych w samym ciele człowieka. Wszystkie te czakry uruchamia energia kundalini.

I tak nowy, mocniej rozbudzony człowiek posiada już cały system wyższych czakr, przyłączony jest do 7 planet, posiada 7 ciał i mocno rozbudowane otoki aury wokół siebie.

W ciele jego otwiera się cały system nowych połączeń i mniejszych czakr. I tak między czakrą 2- seksualną (sakralną) i pępkiem (czakra navel) otwierają się dodatkowo 3 mniejsze czakry, podporządkowane czakrze drugiej.

1. Najniżej - 1-sza mała czakra seksualna otwiera człowieka na większą twórczość, radość, wyważony sex. Jeśli brak w niej energii, w tym człowieku brak również twórczych czynów, jest apatyczny.

2. nieco powyżej pierwszej jest 2-ga czakra seksualna - wybalansowana daje poczucie stabilizacji, człowiek rozwija swój charyzmat, potrafi prowadzić innych, negocjować. Posiada pozytywną energię seksualną.

3. jeszcze nieco wyżej 3-a czakra seksualna - wybalansowana transferuje seksualne energie do najwyższej oktawy i zamienia je na spirytualne. Ci ludzie, którzy używają energii z tej czakry bardzo szybko wzrastają spirytualnie. Negatywne jej cechy - poniżej balansu to brudny seks. Taka osoba manifestuje się często w życiu jako gwałciciel.

CO POWODUJE NEGATYWNA PRACA CZAKRY SEXUALNEJ?

Energia negatywna występuje wówczas, kiedy czakra seksualna i jej mniejsze czakry nie posiadają czystej energii, są zakłócone. Tacy ludzie są pełni gwałtu, rebelii, walczą z innymi osobami, są zdegustowani, mają nie wyważone apetyty na seks, jak również chcą pokazać światu swoją siłę nie tylko fizyczną, ale również materialną - siła pieniądza.

Często ta czakra potrafi być zakłócona przez ciężkie dzieciństwo, również przez poprzednie życia, fizyczną i emocjonalną przemoc, cierpienie, poprzez znęcanie się na słabszym, uczucie bezsilności.

Właśnie u tych ludzi dochodzi do rozszczepiania się tej energii skupionej w tej czakrze i często taki człowiek trafia na drogę przestępstwa. Dobrze jest szczególnie dzieci ze złych środowisk poddawać szybko terapii by w porę uleczyć ich emocjonalne rany, przywrócić z powrotem właściwe energie w ich ciało. Tylko dobry terapeuta potrafi przekształcić te niskie energie na wyższe.

Oprócz tych trzech dodatkowych seksualnych czakr w okolicy brzucha rozwija się jeszcze dodatkowo 8 innych. Rozłożone są po 4, po obu stronach od 3-ch dodatkowych czakr seksualnych. To już wyższa matematyka i o tym nie będę tutaj pisała.

WIESŁAWA