KUNDALINI

KUNDALINI - MEDULLA OBLONGATA
...i kilka innych informacji
 

Wiedza na temat kundalini jest nadal na bardzo niskim poziomie i co najmniej 90 % społeczeństwa świata nie rozumie tego zagadnienia. Ciągle się ignoruje ludzi, którzy głoszą te nauki.

Aby człowiek wzniósł się na wyższy poziom świadomości, ogień kundalini musi przejść przez wszystkie centra - czakry, otwierając, uaktywniając, usuwając przeszkody, oczyszczając i tworząc nowe centra - gotowe na przyjęcie potężnej energii. W takim ciele, kiedy budzi się kundalini zachodzi wielka ilość różnych przemian. Ogień kundalini posiada również 3 różne stopnie.

Między czakrami znajdują się specjalne powłoki, niczym drzwi zabezpieczają tą potężną energię. Ten proces musi się odbywać powoli. Pierwsze co musi nastąpić, to właśnie przebijanie tych powłok i zmienianie ciała na tym poziomie, na który się ta energia dostaje. Kiedy się to dokonuje ta energia wzbija się na wyższe piętro, do wyższej czakry. Nie może osiągnąć naraz wszystkich czakr bo może je łatwo zniszczyć, uszkadzając ciało fizyczne i spirytualne.

MEDULLA OBLONGATA jest miejscem prze które przechodzi rdzeń kręgowy, rdzeń przedłużony ulokowany między dwoma półkulami mózgowymi. Jest kanałem, przez który przechodzą wiązki nerwów z 2-ch półkul mózgowych, krzyżują się tworząc krzyż, idą do góry głowy i w dół do kręgosłupa kontrolując dwie części ciała. Lewa półkula kontroluje prawą stronę ciała, a prawa lewą. Ten ośrodek zwany jest również ośrodkiem alta major.

Kiedy ogień Kundalini osiąga medullę oblongata wówczas zaczyna się zapalać złote światło w mózgu. Z czasem powiększa się i wytwarza wokół głowy takiego człowieka złotą aurę jaką się widuje na zdjęciach świętych. Przysadka mózgowa produkuje różową aurę (w odcieniu magenta). Szyszynka - siedziba duszy wytwarza niebieską. Przy szyszynce mamy jakby maleńki palec, który wibruje z bardzo szybką prędkością. To właśnie miejsce otwiera spirytualne Oświecenie u człowieka.

W głowie człowieka są bardzo ważne 3 centra spirytualne:
1. Medulla oblongata
2. Szyszynka
3. Przysadka mózgowa.

Wspólnie tworzą bardzo ważny spirytualny trójkąt. Te 3 punkty są odpowiedzialne za otwarcie 3-ciego oka.

Medulla oblongata jako symbol mistyczny jest trójkątem równoramiennym odwróconym kątem do dołu. Jest symbolem wody. Trzecie oko jest również trójkątem równoramiennym tej samej wielkości Jest symbolem ognia.

W tym miejscu według wschodnich filozofii krzyżują się 3 nerwy:
1. Rajas nerw
2. Tamas nerw
3. Sattvas nerw,

właśnie te nerwy tworzą ognisty trójkąt Agni. Ten trójkąt oznacza również Świętą Trójcę - Ojciec/Syn/Duch Święty, w hinduizmie - Brahma/Vishnu/Shiva. Na górnym wierzchołku jest siedziba Boga Ojca.

Te dwa trójkąty złączone razem: woda i ogień tworzą sześcioramienną gwiazdę, pieczęć Salomona. Symbol wody i ognia, połączenie 2-ch odmiennych biegunów: mężczyzna-kobieta, tego co na dole i tego co na górze. W medulla oblongata podróżujący ogień kundalini poprzez wodę spotyka ogień. Jest to jeden z najtrudniejszych punktów w ciele człowieka do masterowania. Na tym poziomie następuje śmierć i zmartwychwstanie.

Kiedy energia kundalini rozpoczyna swoją podróż już przez kanał sushumna wtedy mówi się, że taki człowiek otwiera w sobie Świadomość Chrystusa. Koniec tej podróży jest Oświeceniem.

Mamy kilka określeń w rozwoju człowieka, w jego dojściu do wyższej świadomości.

1. Oświecenie
2. Samorealizacja
3. Iluminacja
4. Nirvana
5. Świadomość Chrystusowa.

Jest między nimi wielka różnica?

OŚWIECENIE - do którego człowiek dochodzi w drodze poprzez swoje ciało, rozum i Boga.

SAMOREALIZACJA - jest to droga ciało, ego, Wyższe Ja.

Oświecenie jest połączone z Bogiem i kiedy otwiera się tą drogą automatycznie człowiek dostaje mądrość i światło. 

Samorealizacja to wyniesienie wysoko ludzkiego "ego". Taka jednostka nie łączy się z Bogiem. 

Ludzie oświeceni mówią "nie moja wola tylko Twoja," natomiast ci drudzy demonstrują swoje najwyższe cechy "ego."

Wielcy guru, joginowie są samorealizatorami, nazywają się wówczas Swami - inaczej - zrealizowany.

Paramahansa lub Avatar są Boską realizacją. 

Swami może być każdy, a ci drudzy wybrani są przez Boga. Według książki - Imre Vallyon - "The Magical Mind
".

Oświecenie wg niego to zdarzenie nadnaturalne. Samorealizacja - indywidualny umysł - jest związany z wysokim "ego."

ILUMINACJA - wyższy stopień świadomości człowieka, w którym jest światło boskie prowadzące później do Oświecenia.

NIRVANA - pasja "ego"- paląca się niczym ogień. Wysoki stan mózgu, wielka inteligencja dająca w konsekwencji wolność i zadowolenie. Buddyści mówią, że Nirvana to osiągnięcie, cel. Jest zawsze utożsamiana z wysoką samorealizacją.

SAMADHI - wysoki stopień medytacji, w której dochodzi do komunikacji z Bogiem. Ale również w tej grupie techniki medytacyjne np. Samadhi/Sabikalpa/Samadhi są niczym innym tylko samorealizacją. Nibikalpa/Samadhi - Boska realizacja.

MALSHA-MUKTI - wolność, ktoś osiąga ten stan żyjąc w ciele fizycznym.

ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA - Jezus osiągnął ten stan. W tym stanie mamy bardzo dużo stopni, mówi się o 12. Jest to stan połączony, samorealizacji - ale poddaniem się Woli Boga i działaniem Boga. Człowiek, który drogą własnych wyrzeczeń zmierza do Boga. Tą drogą najszybciej można dojść do Oświecenia i Wniebowstąpienia.

WIESŁAWA