KUNDALINI

KUNDALINI
 

Jest najbardziej potężną energią kosmiczną, która w pełni przebudzona powoduje oświecenie człowieka. Kiedy jest uśpiona mieszka w kości krzyżowej. Kiedy manifestuje się po raz pierwszy wtedy człowiek budzi się spirytualnie. Pierwsze wyzwolenie kundalini trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie człowiek dojrzewa duchowo. Stopniowo pozbywa się "ego" aby w pełni w jego ciele mógł zamanifestować się Bóg. Rozwój pełnego kundalini to bardzo długi proces, trwający długie lata.

Kundalini jest obrazowana jako spiralny wąż. Jest tak dlatego, że podnosi się na 3-poziomach w Ida, Pingala i Sushumna. Nie jest prawdą, że kundalini podnosi się kiedy osiągnie balans następnej czakry między 1-7, np. 2-3, 4-5.

Kiedy w człowieka ciele wszystkie 7 czakr głównych jest gotowych - oczyszczonych, powiększonych i skorygowanych z różnych uszkodzeń, dochodzi do połączenia tych czakr, wyrównania energii 1-7, przyjęcia przez nich 7 promieni kosmicznych, dopiero wtedy jest to sygnał do przebudzenia kundalini. Zachodzi tu cały mechanizm.

Człowiek otwiera 7 pieczęci i ustawia 7 czakr w odpowiedniej pozycji i przekręca je tak aby nastąpiło ich zapalenie, niczym płonących świec. Następnie połączy każdą czakrę z 7 promieniami kosmicznymi, właśnie to jest sygnałem do przebudzenia kundalini. Taki człowiek jest już przyłączony do 7 planet. Energia kundalini zaczyna wzbijać się w górę.

Kundalini zabezpieczone jest 3-ma węzłami, które są jakby zaworami bezpieczeństwa, blokującymi tę silną energię. Są one potrzebne po to, aby ta bardzo silna energia nie wyzwoliła się za szybko, ponieważ może uszkodzić nieprzygotowane ciało a nawet zabić (samospalenie).

Nie wolno tych furtek wyważać, kiedy ciało jest jeszcze surowe.

1. Węzeł pierwszy zwany Brahma Granthi - jest powiązany z ciałem fizycznym - świat i jego formy.

2. Węzeł drugi -Vishnu Granthi - powiązany z ciałem astralnym - świat i jego emocje.

3. Węzeł trzeci -Rudra Granthi - powiązany z ciałem spirytualnym - świat myśli, wizje, intuicja, wyższe idee.

Brahma Granthi znajduje się w czakrze pierwszej Muladhara. Jest to pierwsza przeszkoda, która nie pozwala człowiekowi wznosić się wyżej. Dopóki człowiek nie jest gotowy energia kundalini jest uśpiona.

Vishnu Granthi - czakra Anahata - serca - nauka, miłosierdzie, zgięcie kolan przed cierpieniem, bezinteresowna pomoc dla ludzkości, wiara.

Rudra Granthi - trzecie oko -Ajna. Ostatni węzeł. Kiedy kundalini osiąga poziom w czakrze Anja łączy pięć elementów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i przyłącza do rekordu akashy.

W tym czasie po przejściu przez trzeci węzeł ciało zaczyna ulegać transformacji. Dopóki kundalini nie przejdzie przez ośrodek czakry serca może jeszcze cofnąć się do kości krzyżowej i spowrotem jest uśpione. Może tak pozostać, jak również po pewnym czasie ponownie podejść do 2-giej furtki - czakry serca i przekuwać ten następny węzeł. Kiedy już minie czakrę serca nie wraca więcej do kości krzyżowej, wznosi się już tylko do góry.

W rozwoju kundalini mówimy o trzech stopniach.

1. 7 pierwszych incjacji - od czakry 1-7. Kiedy kundalini stopniowo wzrasta już w kanale Sushumna - przechodzi przez pierwsze 7 stopni (7 czakr). Następnie - kiedy rozwiąże wszystkie węzły i połączy energię 1-7.
2. Drugi stopień od 8 - 14,
3. Trzeci 15-22.

W pełni rozwinięte osiąga u człowieka 22 stopnie. Połączenie z 22 poziomami kosmicznymi, innymi wymiarami. Dopiero wówczas mówi się, że jest w pełni zrealizowane, połączone ze Świadomością Chrystusa i Mistrzów Wniebowstąpionych.

Wtedy energia kundalini przepływa przez centralny kanał Sushumna. Po lewej stronie Sushumny znajduje się Pingala, a po prawej Ida. W początkowej fazie kundalini podnosi się w Pingala i Ida. W zależności od balansu ciała ta energia może płynąć szybciej w którymś z tych kanałów, drugi zostaje w tyle. W ciele wybalansowanym ta energia przepływa równo.

W ciele człowieka jest 7 centrów energetycznych - głównych. Dzielą się one również na żeńskie i męskie, są też połączone odpowiednimi promieniami kosmicznymi z siedmiu planet. I tak promienie 2-4-6 są żeńskie. Promienie 1-3-5-7 są męskie. Również czakry są typu żeńskiego i męskiego, na przemian.

Kiedy kundalini osiąga trzy stopnie rozwoju zaczyna podnosić się w Sushumna. Osiąga balans, (połączenie 2-ch energii męskiej i żeńskiej, płynących wcześniej w 2-ch kanałach - Pingala i Ida), wypośrodkowanie i daje pełne przebudzenie duszy. Wtedy również mówi się, że jest na najwyższej oktawie.

Człowiek osiąga stan zwany Shastras - oświecenie. Wg Shastras w ciele człowieka znajduje się 72 000 nadies-meridian-wszystkich połączeń energetycznych, które są również połączone z siedmioma głównymi czakrami (energią zawartą w kręgosłupie) i trzema węzłami.

Aktywność 72 000 nadies oczyszczonych i gotowych na przyjęcie wyższych wibracji kosmicznych sprowadza do ciała najwyższe energie. Kiedy tam wpłynie wysoka energia z kosmosu i połączy się z kundalini w ciele człowieka mówi się o oświeceniu. Ciało przyjmuje coraz więcej energii. Taki człowiek jest jakby prześwietlony, wypełniony światłem Boga.

Pełne kundalini to bardzo długi proces. Również po osiągnięciu poziomu 22 następuje dalsza transformacja - już bardzo wysoko zaawansowana.

Człowiek osiągający oświecenie osiąga stan umysłu zwany Samadhi - Nirvana, posiada głęboką mądrość i wiedzę - wie, że wszystko jest jednością.

Sanadhi osiągnie każdy jeden kto poświęci się tylko dla Boga, a nie dla samego siebie. Jest to zupełnie nowa świadomość, najwyższa świadomość człowieka - jego największe życiowe doświadczenie. Znikają wszystkie problemy mentalne, rozczarowania, umysł staje się skoncentrowany tylko na jednym - na Bogu.

Budzenie kundalini przez samego człowieka, który nie zna dobrze tego procesu niesie wielkie niebezpieczeństwo. Przede wszystkim wznoszenie nie gotowego - surowego ciała rozwija jeszcze większe "ego", może doprowadzić do opętań, różnych zaburzeń mentalnych, uszkodzenia ciała, a nawet do śmierci.

Kiedy człowiek jest gotowy w sposób naturalny - kundalini budzi się samoistnie. Jest to spontaniczne przebudzenie kundalini. Taki człowiek prowadzony jest tylko przez Boga.

WIESŁAWA