KUNDALINI

GŁÓWNE KANAŁY KUNDALINI
 

Energia Kundalini znajduje się w układzie nerwowym człowieka. Jej symbolem jest wąż - symbol mądrości i kontroli własnego umysłu. Są znane trzy bardzo ważne kanały astralne w ciele fizycznym: Ida, Pingala i Sushumna. Dwa pierwsze: Ida i Pingala leżą po obu stronach kręgosłupa, korespondują z układem nerwowym - sympatycznym i parasympatycznym. Sushumna leży pomiędzy nimi w środku kręgosłupa.

Ida trzyma energię żeńską - księżycową - energię zimną. Pingala - energię solarną - gorącą.

Oba kanały symbolizują:
- słońce i księżyc
- króla i królową.

Sushumna - reprezentuje kanał Świadomości Chrystusowej
- w hinduizmie połączenie tych 2-ch kanałów znane jest pod nazwą Laya Yoga
- otwierającej centrum psychiczne człowieka.

Energia kundalini jest ulokowana w kości krzyżowej człowieka i zwinięta w spiralę w postaci jaja, z której promieniuje 72 000 nerwów - nadies, włącznie z Idą, Pigalą i wznoszącym się ogniem Kundalini w Sushumna. Kiedy popłynie w tych kanałach otwiera spirytualnie człowieka. Zmienia zupełnie jego dotychczasowy sposób życia i jego cały dotychczasowy tok myślenia.

Płynąc poprzez swoje kanały - Ida, Pingala i Sushumna ta energia budzi wiele sekretnych centrów (czakr) leżących na tej drodze wzdłuż kręgosłupa.

Kiedy energia z dwóch kanałów Ida i Pingala łączy się i osiąga centrum Sushumna wtedy następuje unia między Sakti (energią żeńską) i Shivą (energią męską). Każda czakra podnosi wyżej energię Kundalini i otwiera spirytualną świadomość Chrystusową.

W alchemii ten proces zwany jest inaczej "krzyżem cierpienia"

Albrecht Dürer przedstawił go bardzo dobrze w swoim obrazie - "Ukrzyżowanie". Obraz Dürera jest wspaniałym przykładem największej mistyki zachodzącej w ciele człowieka.

Ukrzyżowanie Jezusa, a po Jego obu bokach ukrzyżowanie dwóch innych skazanych, jeden już na krzyżu prosił o wybaczenie a drugi nadal płonął nienawiścią.

Wszyscy trzej są wielkim symbolem. Po lewej - bardziej negatywny - energia księżyca, po prawej - bardziej pozytywny - energia słońca. Ida i Pingala, a w środku Jezus jako balans, harmonia - symbol kanału Sushumna.

Ogień Kundalini oczyszcza ciało - materię i duszę. Kanał Sushumna zostaje wypełniony subtelnym płynem - zwanym "żywe srebro" albo "płyn Merkurego".

Siedem podstawowych czakr znanych również jako sekretne centra lub jeszcze inaczej padmas. Czakra - znaczy wir - odnośnie do każdego centrum, które wiruje i jest cały czas aktywne. Padma - znaczy lotus - jak każda roślina rośnie i rozwija się a kiedy osiąga swój pełny rozwój otwiera wszystkie swoje płatki w swoim lotusie i pięknie wykwita.

Żywa srebrna energia
... wiruje w kółko
oczyszcza ciało i ducha
i kwiat zakwita ...

Według greckiej szkoły mistycznej wewnętrzny rozwój jest określany jako "Neophytes" inaczej "nowa roślina"

W europejskiej szkole alchemicznej odpowiednikiem zmartwychwstania była róża. Kolor czerwony, żółty i biały określał stopień mistycznego wtajemniczenia adepta. Kwiat jest symbolem energii żeńskiej. Sekretnym kwiatem Shivy jest 5-cio płatkowy hibiskus, symbolizuje pięć ludzkich zmysłów, jak również odnosi się do mikrokosmosu.

Bardzo ważny sekretny hibiskus - Shiva - Shakti ma jeszcze więcej różnych nazw ale wszystkie są przynależne matce, jedno z bardziej znanych jej imion jest Ebonej Kali.

Czerwony hibiskus symbolizuje jej sekretny cykl monstrualny, przynależny w naturze do energii Rajasik. Hibiskus jest pięknym kwiatem i bardzo symbolicznym, zwany inaczej "Różą dolin - Różą Szaronu". Jest w wielu kolorach, żółtym, czerwonym, fioletowym, białym.

Śpiące Kundalini ... jak spirala,
ułożone w zamkniętych płatkach.
Błysnął płomień z południa,
napełnia się nowe źródło
srebrem żywym,
poi kwiat lotosu ...

Błyszczy w środku niczym lampa
jaśniejący płomień ...
coraz mocniej rozpala wielki ogień
w blasku księżyca... i słońca.

Budzi śmiertelną glinę,
czyni z niej nowy instrument,
alchemia życia
i mistycznego krzyża.

... pięciopłatkowy hibiskus
zmienia własną postać
... poprzez cierpienie
... i zmartwychwstanie ...


Wiesława
Vancouver
28 March 2007

WIESŁAWA