KUNDALINI

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy w Niego, Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienia i chwałę, który mówił przez Proroków. Poprzez chrzest zmazuje się grzechy osobiste, następuje odrodzenie "z wody i Ducha Świętego do życia Boskiego w Chrystusie Jezusie".

Wiemy, że Duch Święty przychodzi z  siedmioma darami. Jest dla człowieka źródłem wiedzy, oświecenia, tym Boskim Światłem, które daje wielką inspirację. Dzięki darom Ducha Świętego człowiek rozwija się spirytualnie i żyje w czystości swojego serca. Wszyscy ludzie pragną być szczęśliwi lecz nie wszyscy osiągają tą szczęśliwość.

Ale ci, którzy odnaleźli drogę do Ducha Świętego i chociaż przez 5 minut dziennie modlą się do Niego osiągają wielkie skupienie, szczęście, pogodę ducha, radość i wiele łask Bożych. Tajemnicą świętości jest całkowite oddanie się Duchowi Świętemu.

Każdy z nas codziennie powinien chociaż przez parę minut skupić uwagę na Duchu Świętym. Nakazać ciału milczenie, odciąć wszystkie duszy i rozmawiać z Duchem Świętym.
 

7 Darów Ducha Świętego:

1. Mądrość,
2. Rozum,
3. Rada,
4. Męstwo,
5. Umiejętności,
6. Pobożność,
7. Bojaźń Boża.
 

Znane jest również 7 emblematów Ducha Świętego:

1. WODA

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodził z wody i Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego". (J 3, 5)

"A kto wierzy we mnie jak powiada Pismo z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej".
(J. 7, 38)

"A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony" (J 7, 39)

2. WIATR

"Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej". (Ez 37, 7)

"I powstał nagle z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli". (Dz 2, 2)

3. OLEJ

"Duch Jahwe, Pana, nade mną, bo Jahwe mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę". (Iz 61, 1)

"Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię, Boże,
Bóg Twój olejkiem wesela jak żadnego z  towarzyszy Twoich". (Hbr. 1, 9)

4. OGIEŃ

"Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On Was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem" (Mt 3, 11)

"I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał". (Dz 2, 3-4)

5. PIECZĘĆ

"A w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym". (Ef 1, 13)

"A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia". (Ef 4, 30)

6. WZMOCNIENIE, BOGACTWO DUCHA

"... który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności [przez Boga] ku chwale Jego majestatu". (Ef 1, 14)

7. GOŁĄB

"A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim". (Mt 3, 16)

Duch Święty jest niewidzialnym źródłem Świadomości i mocy Boga, w którym płynie twórczość, mądrość, umiejętności i odwaga. Duch Święty naznacza duszę siłą, potęgą i duchowością.

Codziennie każdy z nas powinien korząc się przed Boskim Majestatem, poświęcić swoje ciało i duszę błogosławiąc Ducha Świętego. Oddać uwielbienie i chwałę Tej wielkiej czystości, doskonałości, sprawiedliwości, potędze i miłości. Oddać hołd Wielkiemu Światłu i prosić Go aby nieustannie czuwał nad nim.
 

Modlitwa

"Duchu  Święty napełnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
Na właściwą drogę zaprowadź mnie,
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,
Z Jezusem błogosław mi,
Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń,
od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie."
Amen.  

GOŁĄBEK BIAŁY  

Jordanie,
wypiły wody twoje
grzechy całego świata.
Z ciebie, światłość wyszła.  

Ciągnące tłumy
do głosu przybywały
wołającego na pustyni,
który prostował Bogu ścieżki.  

Gotował drogi Panu.
Grzmiał proroczym głosem.
Obmywał wodami Jordanu
plemię żmijowe.

Na opamiętanie, chrzcił wodą
w oczekiwaniu, Syna Bożego.
A Ten przyniósł ze sobą
Ducha Świętego.

Otworzył mu Bóg, Ojciec
z Nieba wysokiego,
swoje bramy niebieskie.
Zesłał Gołąbka Białego.  

A w Jego ręku wiejadło
i Ogień, Święty.
Oczyści swoje klepisko.
Zbierze pszenicę, plewy zniszczy.  

2006 rok

WIESŁAWA