KUNDALINI

DRZEWO I JABŁKO
(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚCI 7

LINK! DO CZĘŚCI 9

Mistyczny symbol, stary jak sam człowiek, który często jest przedstawiany pod tym drzewem. Dziwne porównanie: ogród, drzewo, jabłko. Stary mit ogrodów Hesperyd; drzewo, trzy jabłka i mit o Prometeuszu, który wykradł z nieba ogień i nauczył ludzi go używać, są niezwykle wymowne. Prometeusz za swój czyn został ukarany przez bogów, przywiązano go do skał Kaukazu, codziennie przylatywał do niego orzeł i wydziobywał mu wątrobę, która ponownie odrastała nocą. Mękę Prometeusza zakończył wyczyn Herkulesa, który zabił orła strzałą z łuku. Mało kto utożsamia sobie fakt, że Herkules swoim czynem zmienił energie. Herkules namówił Atlasa, ojca trzech Hesperyd, aby skradł jabłka z ogrodu córek. Atlas zabił smoka Ladona i przyniósł jabłka Herkulesowi. Z każdej kropli krwi zabitego smoka wyrosło na ziemi smocze drzewo - draceana drago o skręconych masywnych pniach i wyrastających z nich gałęzi przypominających sto głów smoka.


Ogród

znaczy raj na ziemi, szczęście, bezpieczne schronienie, odpoczynek, urodzaj, radość, harmonię, wyjątkowe miejsce, które nie ulega żadnemu czasowi. Jabłonie w ogrodzie symbolizują płodność i odrodzenie życia.
 

Jabłko

Owoc o tajemniczej naturze nosi w sobie podwójny symbol: słoneczny i księżycowy. Z jednej strony - słonecznej jest symbolem nieśmiertelności, odrodzenia, życiodajna ambrozja, trumf nad czasem, posiada uzdrawiające moce, a z drugiej - księżycowej, zdolne jest przemienić się w narzędzie czasu, śmierci, jest poczuciem przelotnej urody i kruchości życia.

Zerwane jabłko z drzewa życia oznacza dążenie człowieka do pogłębienia wiedzy, wtajemniczenia, ale również nieposłuszeństwa, pychy i samowoli. Właśnie ten symbol na ziemi jest najbardziej znany człowiekowi i dwoje najsłynniejszych w świecie ludzi Adam i Ewa, nie posłuchali Boga i swoim czynem zniszczyli swoją piękną harmonię życia - odwrócili energie.

Biegun słoneczny - dający wspaniałe i nieśmiertelne życie i księżycowy - przedstawia ludzkie ego.

Jabłko - owoc z nasionami w środku jest również symbolem, gdzie mózg dzieli się na dwie części i gdzie znajduje się Brama Boga. Dzisiejszy świat jest nadal w pełni niedostatecznego zrozumienia wielu symboli, albo je interpretuje zgodnie z własną wiedzą.


Brama Boga - pierścień (RU) jako główne ziarno w centrum leżące na krzyżu TAU (T), który w tym przypadku reprezentuje kręgosłup i rozłożone ramiona, a na nim trzy złote jabłka: przysadka mózgowa, szyszynka i thalamus (wzgórze). Trzy miejsca, gdzie zachodzi Wielkie Misterium, sekretna alchemia - innymi słowami, według legendy są to trzy złote jabłka Hesperyd na złotym konarze.


Złoty konar

Sekretne miejsce, przez które wnika światło oświecenia i otwiera rozum człowieka na potężne zrozumienie czystych kosmicznych Prawd, a zarazem jest miejscem przeniknięcia w przeciwną stronę - odwrócenia biegunu, schodzeniem w głębiny swojej podświadomości.

Czym jest pierścień w centrum głowy (w mózgu), który jest nadal na ziemi wielkim sekretem dla człowieka? Jest kamieniem filozoficznym, który poruszany trzema klejnotami otwiera umysł na Boskie Światło.


Trzy klejnoty

Symbolizują trzy ziarna w drzewie życia, które było w raju. Zmarł Adam i został pochowany na górze Golgota (miejsce czaszki). Golgota dla wielu uchodzi za centrum ziemi, miejsce które daje wszystkim jej mieszkańcom cenne wskazówki.

Szyszynka jest odpowiednikiem rodzaju męskiego, przysadka mózgowa - żeńskiego, a thalamus reprezentuje połączenie tych dwóch energii - zjednoczenie. Od tej pory dwie przeciwne energie tworzą unię - mistyczne małżeństwo.

Trzy klejnoty zna również Buddyzm, Hinduizm, Taoizm; ich nauki mówią, że trzy klejnoty znaczą całkowite uwolnienie się od materii. Jest to ucieczka od życia ziemskiego do Boga, Syna i Ducha poprzez oświecenie. Buddyści również tą przemianą nazywają ucieczką do Buddy - do Dharmy.
 

Trzy klejnoty lub trzy skarby


"Daodejing"

(Księga Drogi i Cnoty) w roz. 67 i są uważane za najpiękniejszą naukę Laozi. Księga krytycznie omówiona przez historyka Sima Qiana, który głosi, że autor Laozi urodzony w r. 604 p.n.e., w wieku lat 72 lub 81, opuścił dwór jednego z chińskich królów państwa Zhou, nie zgadzając się z polityką dworską. Król po kilku tygodniach posłał za nim swojego oficera, aby sprowadził mędrca z powrotem. Laozi odmówił powrotu na dwór króla, ale aby uratować oficera przed śmiercią za niewykonanie rozkazu, napisał na zwojach jedwabiu wszystkie rady, do których miał się stosować władca. Ów zwój to właśnie "Daodejing". Istnieją też inne wersje tej legendy. Wielu współczesnych badaczy wątpi w to, czy Laozi był w ogóle postacią historyczną.

1. Pierwszy skarb oznacza: współczucie, czułość, miłość, miłosierdzie, które w tym znaczeniu może oznaczać serce i troskę matki.

2. Drugi skarb nazywa się jian, oznacza: skromny, powściągliwy, umiarkowany, gospodarny. Wszystkie te zalety dążą do prostego pragnienia stosownego do życia.

3. Trzeci skarb bugan Wei Xian tianxia oznacza: aby nie wybiegać w życiu naprzód, nie wysuwać się na liderskie pozycje. Taki styl postępowania przyciąga destruktywne siły, które wyzwalają potężny strach przed śmiercią, wyzwalają nadmierną miłość do życia i dóbr materialnych.

Pień drzewa jest metaforą kręgosłupa, połączenia dolnych części ciała z górnymi, przeniesienie energii z dołu do góry. Od tej pory nasz ogień wznosi się z powrotem w stronę Boga - następuje transmutacja w wyższe światło. Jakże to inaczej niż uczynił Prometeusz, przeniósł energię z góry do dołu. Stary człowiek Adam odradza się w nowej formie, zmartwychwstaje ponownie na górze Golgota, zmarł Adam, - aby narodził się Chrystus.

"... Tak też jest napisane:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą,
a ostatni Adam duchem ożywiającym....

'' Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski,
drugi Człowiek - z nieba..."

(1 Kor. 15, 45-47).


Thalamus - pierścień do nowego świata
jest duchową bramą dla Chrystusa.


Wielka Prawda!

Czytam coraz częściej w Internecie gorliwe dyskusje, szczególnie młodych ludzi, na temat Boga. Nierzadko zdarza się, że osądzają Go bardzo surowo. Największym argumentem jest Stary Testament, w którym jak wiemy w czasach Starego Przymierza lało się dużo krwi. Stary świat rządził się prawami: oko za oko, ząb za ząb. Z chwilą zmartwychwstania Jezusa stare prawa Hammurabiego przestały istnieć. Nastąpiło nowe przymierze przypieczętowane śmiercią Jezusa na Krzyżu, Jego Krew zmywa brud człowieka, a duch tego, którego Jezus zbudzi zamieszka w nim i ożywi jego śmiertelne ciało.

Pamiętaj, nie osądzaj Boga, bo Bóg nie podlega żadnemu sądowi ludzkiemu!

"O człowieku ! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: czemuś mnie takim uczynił? Albowiem czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?" ( Rz 9, 20-21)

Nie od woli człowieka zależy w kim Bóg okaże swoją moc, rozgłosi Jego Imię ... i objawi się tym, którzy Go nawet nie szukają.

"... Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym , którzy o mnie nie pytali ..." (Rz 10, 20)

Mądry człowiek zawsze powie:

"Wola Twoja Panie."

Bóg jest Istotą doskonałą i doskonała jest Jego Wola i Jego Prawa. Ta doskonałość już
z góry wyklucza jakiekolwiek odchylenia. Ludzie o głębokim myśleniu wiedzą, jaką wielką niedorzecznością jest obwinianie Go za swój los. Nikt inny tylko sam człowiek zgotował sobie takie przeznaczenie i zatrzasnął przed sobą drzwi do raju; mocno przykleił się do ziemi i nadmiernie pielęgnuje swoje ziemskie żądze; owoce własnego rozumu. Omija Boga, a nawet dochodzi do tego, że zaczyna Go sądzić.

Uważajcie,
kreowanie podobnych myśli
może się na was odbić bardzo boleśnie.

Nie bądźcie też handlarzami Słowa Bożego
lecz głoście Jego słowa za darmo.

Jakże często widzimy reklamy w gazetach, na necie... wabiące ludzi przez osoby "rozmawiające" z Jezusem lub innymi Istotami Duchowymi. Obiecują rozwiązanie wszystkich życiowych i karmicznych problemów, a za swoje usługi wystawiają solidną cenę.

BÓG NIE OBJAWIA SIĘ TAKIM LUDZIOM!

Nie uczestniczy w ich biznesie, jest na tyle Silny i Wszechmocny, że potrafi sam dotrzeć do swojego ludu, zrywa zasłony z ludzkich oczu i zjawia się potrzebującemu człowiekowi lub wysyła mu z pomocą swoich pomocników. Ale nie oczekujcie tego jeśli wasze serca są pozbawione wiary w Niego i nie ufają w Boskie Miłosierdzie. (LINK! Film Przebłysk wieczności)

Nie bądźcie naiwni i nie płaćcie NIKOMU za przekazy od Istot Duchowych, unikajcie fałszywych wieszczy wystawiających Słowo Boże na sprzedaż.

Już najwyższy czas
aby ludzkie zaślepione zmysły
przebudziły w sobie te Wielką Prawdę!

Vancouver
31 Aug. 2008

WIESŁAWA