KUNDALINI

DROGOWSKAZ MĘDRCA I WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Inkarnacja, reinkarnacja... ciągłe nieporozumienie wielokrotnie dzielące poglądy ludzi.

Reinkarnacja - dosłownie "stało się znowu ciałem", przekonanie, że dusza po śmierci wraca ponownie na Ziemię lecz już w innym ciele. Rozwija się nowa osobowość, która tworzy nowe życie w świecie fizycznym, ale dusza pozostaje stała w czasie kolejnego życia. Hinduizm uczy, że dusza idzie wielokrotnie z ciała do ciała poprzez cykl narodzin i śmierci. Kiedy już nacieszy się ziemskim szczęściem zaczyna poszukiwać wyższych form szczęścia, które mogą być osiągnięte tylko poprzez doświadczenia duchowe. Po wielu praktykach duchowych człowiek uświadamia sobie prawdziwą swoją naturę i nieśmiertelność własnej duszy, jej przewagę nad "ego", znikają wszystkie ziemskie pragnienia, dusza nie będzie się więcej odradzać.

Wcielenie - dosłownie "zawarte w ciele", odnosi się do poczęcia i narodzin istoty (zazwyczaj człowieka). W religijnym kontekście to słowo oznacza - "zejście Boga" - Istoty Boskiej lub Najwyższej w postaci człowieka na Ziemię.

Żyjąc potrzebujemy energii życiowych. Zwykłe pożywienie, które jemy jest wykorzystywane przez organizm do wzrostu i odnowy komórek organizmu, ale również stanowi:
- energię dla mięśni
- układu nerwowego
- aktywności gruczołów i innych tak potrzebnych organów.

Energia jest przechowywana w organizmie w postaci specjalnych bio-linków chemicznych na poziomie molekularnym: energii czakramów i innych struktur energetycznych oraz energii do bezpośredniego wzrostu świadomości. Zarówno jakościowy jak i ilościowy wzrost świadomości indywidualnej zapewnia:
- z jednej strony jakość i ilość żywności,
- z drugiej strony intensywność i jakość życia duchowego
(jego brak w prawdziwym znaczeniu tych słów).

W wyższym ciele, w którym zapanuje już całkowita równowaga, zostaną wybalansowane wszystkie ciała duchowe i przebudzone na najwyższym poziomie podstawowe czakry, wszystko razem połączone zapracuje jak szwajcarski zegarek i da impuls do przebudzenia się najwyższej energii jaką jest w ciele człowieka Energia Kundalini.

I tutaj wrócimy do kwestii reinkarnacji, inkarnacji... na końcu cyklu duszy wszystkie energie przebudzonych Kundalini poddawane są Świadomości Stwórcy lecz dusze, które nie wykonały swojego programu nie łączą się z Atmą, rozpadają się do stanu protopurusha.

Protopurusha - ten termin wymaga troszkę głębszego wyjaśnienia. Przestrzeń Uniwersum jest wielowymiarowa, fale elektromagnetyczne o różnych zakresach częstotliwości występują głęboko w przestrzeni na zewnątrz naszego ciała. Istnieje wiele innych światów w głębi wielowymiarowych przestrzeni, w których spotykają się różne materie: materialne, gazowe, ciekłe ... etc. Wszystkie te światy są siedzibą Boga. Skala wymiarowości jest skalą stanów energetycznych stanowiących zasadniczo różne zakresy; od bardziej subtelnych warstw postrzeganych jako nieskończone i w końcu Najczystsze Światło - Energia Boska w aspekcie Stwórcy.

Pierwszy Najwyższy Plan jest nieskończoną przestrzenią Wszechświata, pełen pokoju i łagodności, w którym znajduje się "projekt budowlany" budowy każdej wielowymiarowej kreacji.

Niezwykle ważne jest aby wiedzieć, że Stwórca i eony z Akashą są nieco po drugiej stronie "lustra", oddzielającego to co materialne i subtelne.

Jak to rozumieć?

Mamy Uniwersalne Lustro, zwane Królewskim po drugiej stronie każdej cząsteczki materialnego świata. Jest to zjawisko, przez które fizycy snując domysły próbują zajrzeć w głąb świata subtelnego od świata materii. Ta płaszczyzna materii nazywa się Akasha. W celu stworzenia kolejnej materii w Uniwersalnym Oceanie Energii jest pewna suma protonów, elektronów i innych cząsteczek elementarnych używanych jako materiał budowlany do tworzenia stałych form przestrzeni kosmicznych. Są zawieszone w tym Potężnym Oceanie niczym wyspy, przez naukowców zwane "czarne dziury". Jest to strefa różnego rodzaju kosmicznych śmieci (umarłe planety, meteory, kosmiczny pył). Pod nadmiernym wzrostem ciśnienia i ogrzewania, które występuje w wyniku reakcji syntezy jądrowej, daje to również początek jednoczesnych zmian ciał i dusz, które mają się wcielić.

Mianem czarnych dziur określa się obiekty, które mają potężną siłę oddziaływania na otoczenie, są w stanie pochłonąć nawet światło i dźwięk. Podobne "czarne dziury" powstają w mózgu człowieka cierpiącego na depresję. Często mówi się, że depresja jest "czarną dziurą", która pożera duszę i ciało. Jest to czarna dziura mózgu.

Tak więc zaczyna się początek życia człowieka, wzrost duszy, jej świadomości, aby przejść z powrotem całą drogę do Stwórcy. Przez podnoszenie własnej świadomości wzbogacamy Boga. I to jest prawdziwy sens naszego życia.

Ważne jest dla nas aby uświadomić sobie, że nie jesteśmy w stanie żyć o własnych siłach. Dlatego nie mamy prawa ani powodu aby czuć się egocentrycznie, uważać siebie za kogoś ważniejszego niż jesteśmy. To wyjaśnia co decyduje o naszym losie, jeśli stawiamy kroki we właściwym kierunku to wszystko w naszym życiu pójdzie dobrze, jeśli nie, nasze życie nie będzie proste.

W czasie ogromnego okresu czasu miliardy ludzkich ciał i dusz o różnym polu świadomości pojawiły się na naszej planecie. Ci, którym udało się połączyć z Bogiem już się nie wcielają (czasami jako awatarzy - inkarnacje Boga).

Reszta dusz, aby powrócić do Źródła, musi wielokrotnie powracać na Ziemię, aż do okresu przeznaczonego dla każdej poszczególnej duszy. Kiedy czas się kończy dusze, które w swoim czasie nie osiągnęły doskonałości rozpadają się jako materiał do tworzenia nowych światów materii i różnych form życia w nich.

Wszechświat składa się z dwóch przeciwstawnych biegunów:
jeden - tworzący
a drugi - niszczący.

Na przeciwległym końcu skali subtelności Boga jest diabelski eon - świat zbudowany z grubej czarnej energii, który powoduje niesamowite stany emocjonalne, jest postrzegany jako coś "lepkiego" podobne do ropy naftowej. Troszkę wyżej tego planu znajduje się plan astralny, poziom bezpośrednio połączony z naszym życiem, często zwany "krainą Seta". Plan astralny składa się z kilku poziomów, w zależności od stopnia gęstości. Ponad nim występują już wyższe bardziej subtelne plany, aż do poziomu zwanego przez wielu "Rajem". Po śmierci dusza trafia do poziomu, na, który zasługuje.

Poziomy "prakriti" i "purusha przesiąknięte są Duchem Świętym, Boskim Ogniem i Najczystszym Światłem. Oba tylko nieznacznie różnią się od siebie co do gęstości.

Nie dla wszystkich będzie to zrozumiałe, chociaż staram się to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Osoby wychowane w ateistycznej atmosferze i obojętne religijnie mają problem z Bogiem mieszkającym w Niebie, nie rozumieją czy tu chodzi o wysoką górę, czy inną planetę. Przede wszystkim chodzi tu o "schody" do Boga prowadzące tylko w przenośni na wysoką górę czy w daleką przestrzeń kosmiczną, a to wszystko jest w nas! Wszystkie te określenia są używane dla lepszego zrozumienia własnych poziomów świadomości.

Schody to poziomy - stopnie naszej świadomości. Rozpoczynamy wędrówkę w górę (rozwój duchowy) po naszej wewnętrznej klatce schodowej, która zaczyna się w naszym duchowym sercu (czakra anahata), na tym poziomie otwierają się w człowieku subtelne energie. Osoba, która dosięga tego poziomu musi podjąć trud i przejść drogę do końca jeśli chce dotrzeć do Królestwa Niebieskiego. Z góry mówię, nie uda się tego procesu przeskakiwać, nie można pominąć dolnych schodów aby wejść na górne; nawet nie można przeskoczyć jednego stopnia wyżej, przy tym należy umieć rozpoznawać odgłos własnych kroków. Po brzmieniu ich echa będziemy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy? Bóg mieszka bardzo blisko nas, jesteśmy od Niego oddzieleni lustrem cieńszym niż kartka papieru. Lecz dostanie się do Niego może okazać się dla nas bardzo trudne.

Aby przejść na drugą stronę lustra trzeba uzyskać błogosławieństwo od samego Boga. Otrzymują go ci, którzy prawidłowo rozumieją słowa: miłość, mądrość i moc.

Boski Ogień - Najsubtelniejszy i Najczystszy Płomień niczym światło, który nie parzy lecz koi serce i ducha.

Boscy nauczyciele cały czas pracują w celu nawiązania kontaktu z ludźmi. Przychodzą do nas dać nam wskazówki w jaki sposób doskonalić swój świat i uniknąć zła, otworzyć w sobie pokłady dobra, zobaczyć piękno przyrody, sztuki. Każdy krok w realizacji potencjału własnego serca będzie kolejnym etapem pozyskiwania wyższych subtelnych energii. Kolejny etap to oczyszczanie czakr, meridian, w tym najważniejszych kanałów, w które wnikają Najwyższe Energie Kundalini. Zakończenie tego procesu to połączenie z Duchem Świętym, który przebywa na najwyższym poziomie. W ten sposób człowiek przemieszcza się coraz głębiej wewnątrz wielowymiarowego Wszechświata do Siedziby Stwórcy, a ten z czasem staje się naszym domem.

Każda dusza raz wciela się w daną jednostkę, tzw. tylko część energii duszy (Jiva) wchodzi w nowe ciało, która wymaga jeszcze korekty i udoskonalenia. W każdej tej cząstce esencją ludzkiego życia jest energia Kundalini włożona w ciało jako iskierka, która bierze udział w tym życiu.

Bardziej ambitne dusze wysyłają do życia kilka własnych promieni energii, kreują kilka żyć równocześnie aby szybciej zakończyć swój duchowy proces. Stąd często wydaje się wielu ludziom, że gdzieś w innym miejscu żyje ich sobowtór.

Przyjrzyjmy się energiom transformacyjnym. Nasze ciała są fabrykami, w których drogą transformacji jest przekształcany nasz materiał energetyczny w energię świadomości. Jakość świadomości rośnie głównie w zależności od emocji, z którymi przychodzi się nam mierzyć, bywają subtelne lub jeszcze subtelniejsze czy te przeciwne "szare" lub zupełnie "czarne". W procesie transformacji rośniemy i rozwijamy się w naszych ciałach w atmiczną energię, która wlewając się w nas tworzy światy i miejsca wszystkich żywych istot.

Jeśli miłujemy Boga bierzemy czynny udział w tym procesie, zwiększa się nasz potencjał przez atmiczną aktywację życia w emocjonalnej miłości. Ludzkie zasoby Kundalini znacznie różnią się od siebie, zależy to od liczby i jakości życia - żyć.

Nasze ziemskie Kundalini istnieje zazwyczaj w świecie Akashy, w ciele naszej planety (planetarne).

Wiedza Kundalini w dzisiejszym świecie nadal jest mitem, czasami zwykłym nonsensem. Ale prawie każdy znający nawet po trosze ten temat marzy o przebudzeniu Kundalini.

Kundalini jest podłączone do ciała każdego człowieka szczególnym kanałem energetycznym. Wchodzi do ciała przez przednią część czakry Muladhara, uczestniczy w działaności organizmu na różne sposoby, w tym uzupełnia części naszej świadomości. Często nam wszystkim zdarza się mieć przebłyski czegoś więcej, olśnienie - właśnie Kundalini wyrównało poziom energii w naszej świadomości. Czym większy potencjał Energii Kundalini tym bogatszy jest duchowo człowiek i jego wyrażenia duchowe. Lecz Energia Kundalini jest nadal indywidualna, jest niczym kropla wody nie połączona z Oceanem Świadomości.

Kiedy człowiek dojrzewa w przydziale ‘wcielenia" aż do momentu kiedy jego obecne wcielenie może stać się ostatnie, gdy wszystkie jego duchowe wady są wyeliminowane, przychodzi czas kiedy Kundalini może zostać wzniesione w tym ciele do góry. W każdym wcieleniu nawet u niżej rozwiniętych dusz dochodzi do budzenia się tej energii (tylko za pomocą tej jednostki), ale czasami jest to tak znikome, że nawet niezauważalne. W chwili ostatniego wcielenia kiedy wszystkie elementy duszy zostają połączone (wszystkie wcielenia) ten ogień jest potężny i jak w szwajcarskim zegarku sam zapala się spontanicznie produkując w ciele potężną elektryczną energię.

Każda narodzona jednostka - to mała cząstka większej duchowej esencji, wspólnie połączone inkarnacje zapalą się wielkim ogniem, który wlewa się do Najwyższego Atman - Oceanu Uniwersalnej Pierwotnej Świadomości Stwórcy w Jego miejscu bytowania.

Tylko Boski nauczyciel może mieć Kundalini godne wojownika duchowego. Problem w tym, że prawie każdy próbuje to zrobić na własną rękę a wtedy ta osoba może być pewna, że to nie może się udać. Godny wojownik duchowy potrzebuje informacji aby wiedzieć co się z nim tak naprawdę dzieje? W takim momencie nie szuka odpowiedzi w ludzkim świecie, u licznych guru, szamanów tylko współpracuje bezpośrednio z Bogiem (w chwili spontanicznego przebudzenia Kundalini)

Kundalini, które zostało "przyciągnięte" do ciała zostaje zamknięte w dużo późniejszym terminie. Jest to już Całość zgromadzona przez duszę będącą w różnych wcieleniach. Właśnie złożyła swoje puzzle i jest gotowa na spotkanie z Bogiem. Jest to naprawdę imponujący proces. Energia dostaje się do ciała przez czakrę Muladhara, zajmuje stopniowo ciało płynąc powoli w kierunku głowy. Ten proces nie może odbyć się w jednej sekundzie, jak również nie jest możliwe narodzenie się z tą energią w jej końcowej formie. Czakry noworodka są jeszcze w zalążkach i potrzebują czasu na swój rozwój. Czakra Muladhara zaczyna funkcjonować w ciele dziecka dopiero kiedy ukończy 6 miesięcy. Wszystkie czakry są zakotwiczone w kości krzyżowej i w swoim czasie wzrastają w każdej inkarnacji na swój poziom.

Powoli w zależności od dojrzałości duszy buduje się w ciele system energetyczny, który będzie mógł przyjąć wyższe energie. Ciało ma w sobie również blokady energetyczne (specjalne węzły), które mają na celu zablokowanie najwyższej energii w chwili wpływania jej do niedojrzałego jeszcze organizmu. Wpływając stopniowo przekształca cały nasz układ energetyczny, budzi go, powiększa jego potencjał, reperuje ewentualne uszkodzenia poszczególnych struktur a przede wszystkim oczyszcza organizm.

Już wiemy, że w każdym wcieleniu rodzi się cząstka energii - dusza, która ma jeszcze niedokończony program oczyszczenia. Musi rozwiązać karmiczne problemy; tak się zdarza, że w ostatnim wcieleniu bywają najtrudniejsze. Podobnie jak w szkole często co jest dla nas najtrudniejsze zostawiamy do zrobienia na koniec, często przekładamy ten najtrudniejszy egzamin aby lepiej się do niego przygotować.

Kundalini lub Shiva-lingam składa się z subtelnych energii atmicznych i jest postrzegana jako światłość i tkliwość. Światło oczyszcza organizm, przygotowuje go do późniejszego wzrostu już pełnego Kundalini tylko za pomocą tej energii. Interakcja świadomości z Shivą wewnątrz ciała jest niezwykłym uczuciem. Ci, którzy nadal działają tylko swoim ciałem, własnym umysłem i z odpowiednią sobie świadomością często wykonują tylko rytualne ruchy ciała nawet nie zdając sobie sprawy, że wprowadzają w siebie niski poziom zrozumienia i płaskie mechanizmy, które dla prawdziwych znawców tematu są czystym kosmicznym żartem. W większości takich poczynań nie można zwiększyć własnego poznania, przyłączyć swojej energii do Bożego Ognia.

W ciele ludzkim, w którym znajduje się dużo energii Tamas nie ma mowy o przebudzeniu się wyższych energii. Przemoc, agresja, strach, alkoholizm, narkomania są tylko torturą dla własnego ducha, który jest zagubiony w dysharmonii własnego ciała. Tylko najsubtelniejsze energie wiodą duchowymi ścieżkami. Człowiek spotyka prawdziwie Energię Kundalini tylko za pomocą Boskiego Źródła. Ludzie, którzy mocno wierzą w siły własnego ciała, umysłu i ziemskich nauczycieli, którzy inspirują ich do tego procesu prowadząc całe grupy przez kolejne techniki i ćwiczenia nie osiągają wysokiego poziomu. Wszystkie próby aktywowania Kundalini, np. przez stukanie kością ogonową o twarde podłoże często zalecane przez pseudo-guru nie mają nic wspólnego z prawdą, a energia uwolniona z kości ogonowej może zrobić więcej szkody niż pożytku. Nadal jest potężny brak wiedzy na ten temat a podobne poczynania mogą doprowadzić tylko do bioenergetycznych zaburzeń w psychice, które niestety zdarzają się dość często.

Święta wiedza Kundalini została mocno ograniczona i nie wszyscy ludzie mogą w pełni pojąć ten proces, nadal jest największą zagadką w historii ludzkości.

Zanim wleje się czysta Energia w Sushumnę, wszystkie siedem czakramów, przednie, tylne i środkowe kanały muszą być doskonale oczyszczone, cały organizm człowieka musi spełniać odpowiednie warunki. Proces podnoszenia się Energii Kundalinii trwa zwykle długi okres czasu, ma kilka etapów, odbywa się w różnych pozycjach ciała, w różnych organach, na różnych poziomach świadomości. Kiedy człowiek myśli, że to już koniec niespodziewanie ponownie zaskakuje go pracująca w ciele Energia Kundalini, która zaczyna swoje dzieło od nowa, jeszcze mocniej wysubtelniając ciało. Podczas tego procesu należy przede wszystkim prawidłowo się odżywiać, jeść lekkie posiłki, owoce, warzywa, produkty mleczne. Z własnego doświadczenia zauważyłam, że tylko mleko gasi wielki ogień w ciele, który podczas tego procesu trawi wnętrze człowieka. Należy bezwzględnie unikać mięsa, alkoholu, chemicznych leków, narkotyków.

Zazwyczaj przejdziemy w różnych czasowych odstępach wiele doświadczeń, których człowieka rozum zanim posiądzie wystarczającą świadomość nie może pojąć, aby poradzić sobie z atmiczną mocą wpływającą już bardziej intensywnie w poszczególne meridiany do wszystkich czakramów i wszystkich organów ciała.

Ze znaków szczególnych na wysokim poziomie rozwoju Kundalini wyższa już energia kształtuje nad głową osoby "rogi", które rosną w przedniej części czakry Samsara. Zawsze miewają ten sam kształt w przypadku wszystkich ludzi, którzy osiągnęli ten wysoki poziom rozwoju duchowego. Nie patrzcie w lusterka ... nic tam nie wypatrzycie, ale możecie znależć na czaszce wypukłości, które wskazują na etap poziomu duchowego.

Wyniki naszego przebudzenia będą w dużym stopniu uzależnione od naszej postawy, woli i umiejętności prawidłowego rozpoznania. Ścieżka ognia wymaga wielkiej siły i może smakować gorzko szczególnie w procesie oczyszczania. Usunąć z ciała całą zawartość toksyn nie jest łatwą sprawą, szczególnie w dzisiejszym świecie.

W początkowej fazie ciało przeżywa duże zawirowania, stres, głębokie emocje na obu biegunach. Proces budzenia się Kundalini jest najtrudniejszą rzeczą na świecie z bardzo prostej przyczyny - musimy sami zmierzyć się z naszymi zachowaniami, prawdami, musimy jasno i prawdziwie określić - kim naprawdę jesteśmy? Wcielenie, w którym całkowicie integruje się Energia Kundalini jest najtrudniejsze, nie można się z tego procesu wycofać kiedy ta czysta energia przekroczy granice czakry serca. Całe ciało trwa w dziwnym zawieszeniu. W czasie głębszych przemian dochodzi do innych wyłączeń - zawieszeń, jedną z bardziej trudnych jest wyłączanie lewej półkuli mózgowej. Są to funkcje adopcyjne, podczas gdy w tym samym czasie zmieniają się nasze neurony powodując większą pojemność mózgu.

Pełne przebudzenie Kundalini daje nowe możliwości ciału, umysłowi, duszy. Człowiek budzi się ze swojego snu, martwoty, w ciało wpływa nowy strumień energii i przenosi ducha w inny świat. Bezduszna stłumiona istota pełna strachu, chciwości, ślepa na podstawowe prawdy zaczyna budować nowy tor, poszukuje sama siebie. Stary człowiek zostaje zniszczony, łączą się wszystkie energie z poprzednich wcieleń.

cdn...

10 March 2010

WIESŁAWA