KRYZYS DUCHA

RÓŻA DUCHOWA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

 

Róża jest starożytnym duchowym symbolem. Jest kwiatem, który otwiera się niezwykle powoli i ujawnia swój piękny zapach. Jeśli będziemy chcieli zbyt wcześnie wywarzyć jej drzwi będzie to szkodliwe dla róży.

Róża jest świętym symbolem zrozumienia ewolucji duchowej ludzkości. Senne symbole z różą też mają swoją głębszą wymowę. Noc - ciągłość, ciemność, w której nie słychać żadnych głosów, panuje cisza. Kiedy w tą ciszę wnika dźwięk, budzi śpiących i objawia wielką tajemnicę. Podobnie jest z umysłem człowieka, żyje w ciemnicy, poddaje się systemom swojej wiary, które często bywają największą zaporą w przebudzeniu swojego duchowego ziarna życia. Kiedy budzisz się z głębokiej ciemności z początku towarzyszy ci wielka nostalgia, czujesz, że coś zbliża się do ciebie lecz jeszcze nie masz tej świadomości - co to jest?

Róża we śnie znaczy: szykuj piękne ubranie bo w krótkim czasie w twoje życie wniknie ponadczasowa prawda. Jeszcze jest to sekret i czas na przygotowanie. Twoja chaotyczna świadomość dopiero zaczyna wzrastać w piękną naturę.

W ikonografii chrześcijańskiej róża pojawiła się w scenach stanowiących o przyszłym świecie. Znane i wykorzystywane są również lilie i inne kwiaty. Każdy z tych kwiatów jest symbolem cnót człowieka.

Czerwona róża reprezentuje męczenników,
lilie - dziewice, czystość.

Róża podniosła się jako królowa kwiatów, jest chrześcijańskim symbolem nie tylko Maryi, ale i Jezusa Chrystusa - którego nazywa się różą między cierniami, lub "Rose of Sharon" To są tylko małe przykłady symboliki kwiatów.

Ogromne róże symbolizują świat zbawienia oferowany i zbawiony przez Boga aby wzmocnić człowieka.

Róża symbolizuje mistyczny związek między Chrystusem i Jego kościołem lub między Bogiem i każdym człowiekiem. Podobnie Maryja została ukoronowana jako model naszego zjednoczenia z Bogiem. Wzrosła i następnie stała się symbolem jedności między Chrystusem i człowiekiem. Róża jest również symbolem zawartym w Różańcu Świętym, który jest drabiną do naszej duchowości. Matka Boża różańcowa jest Matką Bożą z róż.

Róże są symbolem powitania jako jeden z kwiatów duchowych, dlatego często możemy spotkać określenie: "Róża - symbol naszego czystego życia", "Życie jest różą", " Jak kwiat róży pod słońcem", I jako kwiat w oczach Boga,

"Jestem różą Szaronu i lilią dolin".
(Pieśń Sal.)

Róża symbolizuje również perypetie życia "będzie ból wśród piękna". Kwitnie nawet na pustyni życia wśród cierni i w zaciszu winorośli.

Aby prawdziwie zrozumieć symbol róży konieczne jest zawieszenie naszych zmysłów intelektualnych i kulturowych, po prostu być otwartym na wzniosłość tego kwiatu. Jest on zarazem symbolem czystości i namiętności niebieskich i ziemskich pragnień bycia doskonałym, zarówno: dziewictwo i płodność, życie i śmierć.

Róża jest kwiatem Isis i Venus, a także krwi Ozyrysa, Adonisa i Chrystusa. Pierwotny symbol radości podniósł się wskazując tajemnicę w milczeniu.

Istnienie róż jest na świecie o wiele starsze niż przypuszczamy, były od dawna zakorzenione w ludzkiej świadomości. W Europie znaleziono skamieniałe róże, które liczą sobie ok. 35 mil. lat. Wieńce różane znalezione były w najstarszych egipskich grobach.


Symbole róż związane są też z kolorami:

1. Czerwone

pasja, miłość, witalność, twórczość, męska energia.

2. Biała

czystość, niewinność, akceptacja,
bezwarunkowa miłość, żeńska energia.

3. Czarne (lub suche)

miłość już odeszła, depresja, śmierć.

4. Różowe

łagodność, delikatność, wdzięczność, kochająca
i wspierająca, przyjaźń, nagrody, wyróżnienia.

5. Żółte

współczucie, braterstwo, wolne rozmowy,
z których płyną radość i bezpieczeństwo.

6. Pomarańczowe

entuzjazm, fascynacja, optymizm.

7. Niebieskie

tęsknota duchowa, obietnica doskonałego świata, medytacja.

8. Złota (lub pozłacana)

zakończenie wielkiego zadania, doskonałość siebie,
wezwania energii kosmicznej, przywołanie dawnych mistrzów.

Numerologicznie róża oznacza Nr. 5. Przyjęta od symbolu dzikiej róży, składającej się z pięciu płatków a całkowita róża jest wielokrotnością pięciu. W formie geometrycznej odpowiada pentagramowi - pięciu elementom życia, serca lub istoty "czegoś". Pełna róża jest już mocno rozbudowana niczym merkabah, z pięciu elementów wzrosła w bardziej doskonałą formę.

W sensie wielorakości (absolutyzm) róża stanowi rozszerzenie wiedzy na temat życia poprzez rozwój zmysłów.

Sześciopłatkowa - wskazuje na równowagę i miłość.

Siedmiopłatkowa - przekształcająca się pasja.

Rzadka ośmiopłatkowa - wskazuje na regenerację i na nowy cykl lub wyższy poziom w czasie i przestrzeni.

Róża jest również jednym z podstawowych symboli w alchemii i w ten sposób stała się filozofią ukrzyżowania, zmartwychwstania i mistycznych zaślubin przeciwieństw (król - królowa). Odbudowana, ale już na innym poziomie. C. Jung omówił ją w kategorii: całość, która jest połączona - "Ja i Ty" jako część transcendentalnej jedności (komunikacji).

Czerwona róża uważana jest za symbol męski, aktywny, słoneczny duchowo (siarka).

Biała róża symbolizuje kobietę, zasady duszy księżycowej (sól).

Połączenie ducha i duszy (czerwone i białe) jest symbolem narodzin filozoficznego dziecka (Merkury-energia Kundalini). Według filozofii Kundalini w chwili połączenia energii mówi się: czerwony król (czerwone słonce) i biała królowa (biały księżyc) zawarli sekretne małżeństwo. Kolor czerwony zmieszany z białym daje nam barwę różową - symbol NAJCZYSTSZEJ miłości.

Złota róża jest symbolem zakończenia wielkiego dzieła. Papież błogosławi złotą różę w 4-tą niedzielę Wielkiego Postu jako symbol władzy duchowej, pewności zmartwychwstania i nieśmiertelności. Złota róża to udane małżeństwo mające złote dziecko, doskonałą istotę.

Ponieważ Maria jest wzorem chrześcijańskiej Jedności z Bogiem również różaniec stał się symbolem Jedności między Bogiem i ludźmi. W ikonografii znajdujemy wiele prac: Maryja w ogrodzie różanym, trzymająca różę (białe berło) co oznacza moc pochodzącą z Boskiej miłości.

Na temat róży można napisać bardzo dużo, w różnych kontekstach: duchowym, mistycznym, ziemskim, alchemicznym a nawet używa się jej jako symbol energii seksualnej. Są też siły, które przechwyciły ją do swoich rytuałów, nie zawsze zgodnych z jej prawdziwym pochodzeniem. Należy o tym pamiętać i nie pozwolić bezcześcić tego wspaniałego symbolu.

O nasze piękne i czyste symbole należy walczyć a nie oddawać ich w łatwy sposób siłom nieczystym, uciekać od nich i jeszcze straszyć nimi mniej wtajemniczonych. Tak czynią tylko osoby nieświadome albo ci, którzy chcą nas osłabić w naszej drodze do Boga.

Czerwona róża stanowi mistyczne centrum osoby w głębi jej serca, jako prawdziwej natury. Reprezentuje proces oczyszczania ujawniając swoje cechy np. bezcenne berło. Symbol róży jest wykorzystany nie tylko w religii chrześcijańskiej, znana jest też w Sufi i określana bardzo podobnie:

"W nieskończonej pustyni straciłem zdrowie
ale wzrosłem w wyższego siebie
a róża jest symbolem mojego całkowitego oddania".

(Rumi)

Róża jest związana z sercem, jest symbolem jego tajemnic lub rzeczy, które nie mogą być jeszcze wypowiedziane, są objęte przysięgą. W złożonej strukturze róży (w pełnej) jest ukryty wewnętrzny rdzeń, tajemnica ukryta w róży.

W spotkaniach alchemicznych Guild, którego założycielem był Wilhelm von Rosemberg, (grupa praktykujących alchemię praktyczną i duchową w XVI w.) użyli czerwonej róży wieszanej na suficie podczas poufnych spotkań, tylko dla członków grupy. Kiedy róża pojawia się na suficie rozmowy tam prowadzone muszą być zachowane w całkowitej tajemnicy.

Grupa Guild działa do dzisiaj. Składa się z członków z 23 państw. Oficjalnie służą jako repozytorium alchemicznej wiedzy zarówno dawniejszej, jak i współczesnej. Nowe odkrycia alchemiczne otwarcie popiera alchemia szkół, nadzoruje nad ich badaniem, posiada rzadką i niepublikowaną bibliotekę, prywatne laboratoria, wszystko tajne. Z tego co wiem, Guild Archiwa są największą kolekcją tego rodzaju na świecie.

Rozmarzony księżyc
ochrania w bladym mroku
płatków białej róży kokon ...
delikatnej jak powiew lata
miękkiej jak subtelna miłość.

Rzucona byłam na piasek
karłowate miałam skrzydła
lecz tej białej róży zapach
zaczarował serce moje ...

podniosłam się z trudem
w świetle dnia
podczas gdy wiał silny wiatr
był moim natchnieniem
głosem moich ust.

Róża - wschód słońca
obietnica dla potrzebujących
tak długo trzymała w tajemnicy
sekrety samego Boga.

W moim życiu zaczyna się nowe
wzrasta mocno wewnątrz serca
i już nie zapomnę
jak silna jest miłość
człowieka i Boga!


24 Nov. 2009

WIESŁAWA


Nana Mouskouri THE ROSE


The Rose Of Sharon- Clinging To A Saving Hand


Rose of Sharon (The Price of Love)