CUDA

ROMAN KLUSKA - OBSZERNY
FRAGMENT WYKŁADU Z 18.03.2011
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Roman Kluska - Obszerny fragment wykładu z 18.03.2010 (poprawiony dźwięk)

(lub w 4 częściach ale w 2 części jest złe synchro dźwięku i obrazu)

Roman Kluska - początki biznesu, dlaczego się udało? 1/4


Roman Kluska - rosnąca biurokracja w Polsce - proste przykłady 2/4


Roman Kluska - aresztowanie... 3/4


Roman Kluska - co mnie uratowało... 4/4