KRYZYS DUCHA

PRZEBACZENIE
 

Przebaczenie jak - ludzie "widzą" kwestie przebaczania? Czy jest to proste i spontaniczne jak np. oddychanie? Czy przebaczenie jest wielkim wyzwaniem?

Jezus przywiązywał wielką wagę do przebaczenia. Często mówił o tym swoim uczniom. Sam modlił się z krzyża: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"

W Piśmie Świętym czytamy: "Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia,
i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień"


Przebaczenie jest nieodzownym elementem miłości. Pełnią miłości jest Bóg i w Nim też możemy doświadczyć pełni przebaczenia. Nie można kochać naprawdę, zachowując urazy. Nie można też w pełni służyć Bogu i bliźniemu, nosząc w sercu znamię krzywdy.
Brak przebaczenia czyni nas niewolnikami siebie bądź innych ludzi. Nie przebaczając, jesteśmy uwiązani do naszej przeszłości jak pies do budy - poruszamy się na tyle, na ile pozwala nam nasz "łańcuch".


We wszystkich urazach jakie nosimy w sobie, w hodowanym gniewie - Jezus pragnie przynieść nam wolność, a jest nią przebaczenie.

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: "Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej". To właśnie przebaczenie zrywa nasze łańcuchy.

Jest jeden ważny aspekt przebaczenia: moc uzdrowienia duszy i ciała. Wiele chorób - zarówno psychicznych, jak i fizycznych - ma swoje przyczyny w skrywanych i nieprzebaczonych zranieniach. Noszone w sercu krzywdy są toksyczne dla duszy i ciała.

Św. Piotr zapytał kiedyś Jezusa -"Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?"

Jezus mu odrzekł: - "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy". Przebaczenie to boskie lekarstwo. Siostra Usha z Indii uczy jak przebaczać.

Chcąc naśladować Pana Jezusa należy pamiętać o tym, czym jest przebaczanie. Czytamy o tym w Ewangelii Św. Mateusza -"Pan Jezus uczy nas, że Bóg Ojciec tylko wtedy przebaczy nam nasze winy, gdy i my przebaczymy naszym bliźnim" (Mt. 18, 33).

To przekazuje siostra Usha. Uczy w jaki sposób należy przebaczać naszym bliźnim i nam samym, by móc doznać łaski uzdrowienia naszej duszy i naszego ciała.

Więcej informacji o Siostrze Usha znajdziecie na stronie www.srusha.org.

Ammy